Tipsport Sportuj s námi

Vážení předsedové a vedoucí klubů ČSTS, přinášíme Vám informace k projektu České unie sportu "Tipsport Sportuj s námi", který bude pokračovat i v roce 2023. Cílem projektu je aktivní zapojení široké veřejnosti do sportovních aktivit. Pro bližší info čtěte dále.

Dopis ČUS

"Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt "Tipsport Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2023. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají finanční příspěvek a podporu mediálních partnerů.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2022!

Přihlášení do projektu pro rok 2023 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

Před vlastním sestavením kalendáře budou všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné Okresní sdružení ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik navrhovaných akcí. Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu, na ČUS sestaven kalendář akcí.

Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány také tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

  1.       organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  2.       akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  3.       minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  4.       akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  5.       nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  6.       termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Adam Barbořík"