Jmenovaná porota pro MČR 2023

Přinášíme Vám seznam jmenovaných porotců na MČR pro 1. pololetí 2023, který je platný k 22. 12. 2022. Jmenování provedl VpP na základě přílohy Kvalifikačního řádu ČSTS KP08. Žádáme všechny porotce o kontrolu svého zařazení v následující tabulce, a to nejpozději do 5. 1. 2023. Veškeré připomínky směřujte na vp.profi@csts.cz. Čtěte dále.

Porotci, kteří do 5. 1. 2023 nedodají potvrzení o absolvování školící akce dle bodu 4c výše uvedené přílohy, nebudou do losování pro 1. pololetí 2023 zařazeni (červeně označená políčka).