Výroční konference 2023

Termín Výroční konference ČSTS je 3.5.2023 v Praze. Harmonogram přípravy VK 2023 níže a pro počty delegátů čtěte dále.

04.03.2023 Oznámení VK 2023
  Počty delegátů
  Informace o konání VH divizí
20.03.2022 VH divizí – poslední možný termín pro svolání
03.04.2023 Pozvánka a zveřejnění programu a podkladů na webu ČSTS
13.04.2023 On-line schůze vedoucích KČ a předsedů divizí
19.04.2023 VH divizí - poslední možný termín pro konání 
23.04.2023 Návrhy a připomínky k navrženému programu a podkladům VK
  Seznamy nově zvolených delegátů
  Zpracování podaných návrhů a připomínek 
  Zveřejnění podaných návrhů a připomínek na webu ČSTS
03.05.2023 VK 2023
Divize Název divize Počet členů k 4.3.2023 Počet delegátů
1 Pražská divize 788 16
2 Středočeská divize 417 9
3 Jihočeská divize 47 1
4 Plzeňská divize 86 2
5 Karlovarská divize 26 1
6 Ústecká divize 125 3
7 Liberecká divize 145 3
8 Královehradecká divize 72 2
9 Pardubická divize 187 4
10 Vysočina divize 106 3
11 Jihomoravská divize 472 10
12 Olomoucká divize 196 4
13 Moravsko-slezská divize 376 8
14 Zlínská divize 366 8
  CELKEM   74

Další informace v sekci Výroční konference 2023