Přehled důležitých informací 2/23

Během období únor-březen 2023 proběhly dvě korespondenční hlasování, dvě mimořádné a jedno řádné jednání Výkonné rady ČSTS. Níže Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.

Obecné

 • Výběrovým řízením byly vybrány nabídky osobního automobilu, zvukového vybavení a vybavení pro elektronické zpracování soutěží pro oblast Moravy a audiovizuálního balíčku pro KČ ČSTS. Všechny zmíněné nabídky byly součástí podání Investiční dotace NSA: Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023. Dotace byla podána 27. 2. 2023.
 • Termín Výroční konference ČSTS byl stanoven na 3. 5. 2023 s místem konání v Praze.
 • Byly schváleny návrhy na WDSF AGM 2023. Návrh č. 1 je k nahlédnutí ZDE a návrh č. 2 ZDE.
 • Byl schválen návrh změny přílohy FP01 - Příspěvky. Nové znění naleznete ZDE.

Sportovní úsek

 • Byl schválen návrh změny přílohy SB08 - Soutěže DS nepárových forem. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno a vypsáno výběrové řízení pro soutěže MČR v tanečním sportu v roce 2024, včetně nového google formuláře - Přihláška do VŘ ČSTS. Více informací naleznete ZDE.
 • Byl schválen návrh změny přílohy SA05 - Ranklist ČR. Nové znění naleznete ZDE.
 • Byl schválen návrh změny přílohy NP01 - Podmínky členství v NRT. Nové znění naleznete ZDE.
 • Byl schválen návrh změny přílohy SC01 - Tvoření porot MČR a TL. Nové znění naleznete ZDE.

Profesní úsek

 • Schválena 50% sleva pro všechny licencované trenéry ČSTS na soutěžích pořádaných ČSTS z nemístenkového základního vstupného. Účinnost rozhodnutí je 1. 9. 2023 pro postupové soutěže a 1. 1. 2024 pro soutěže VŘ. Nové znění organizačních směrnic - Standardní podmínky pro organizaci soutěží v pravomoci divizí a VR naleznete zde: OS01 a OS02.
 • ​VpP představil plán o zařazení analýzy dodržování katalogu figur na Doškolovací seminář ČSTS 2023, který se bude konat v listopadu 2023.

Úsek vnitřních záležitostí

 • Byl schválen návrh změny organizační směrnice OA07 - Využití sociálních sítí. Nové znění naleznete ZDE.

Odkazy na zápisy

Zápis z mimořádného jednání MVR05 ze dne 8. 2. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z korespondenčního hlasování KVR39 ze dne 16. 2. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z mimořádného jednání MVR06 ze dne 26. 2. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z jednání VR48 ze dne 6. 3. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z korespondenčního hlasování KVR40 ze dne 15. 3. 2023 naleznete ZDE.