Jak podat podnět?

V návaznosti na nový Etický kodex ČSTS byla v roce 2022 zvolena oficiálně první Etická komise ČSTS, která odpovídá za vyšetřování možného porušení EK. Máte podezření na porušení platné legislativy ČSTS? Přinášíme Vám jednoduchý návod, jak postupovat při podání podnětu.

 

Jak podat podnět?

1) Zašlete podnět na sekretariat@csts.cz

Sekretariát ČSTS přepošle podnět Etické komisi ČSTS, která podnět prošetří a v případě shledání oprávněnosti podnětu, předá podnět Disciplinární komisi ČSTS k projednání.

2) Uhraďte správní poplatek

Poplatek dle přílohy FŘ ČSTS FP02 – Správní poplatky činí 500 Kč (VS: rodné číslo; SS: 20##694024 – místo ## zadejte aktuální rok). V případě, že Etická komise ČSTS shledá oprávněnost podnětu a postoupí podnět k projednání Disciplinární komisi ČSTS, bude Vám poplatek vrácen v plné výši.

3) Vyčkejte na potvrzující e-mail o výsledku řízení.

 

Máte další otázky k Etické komisi ČSTS?

Další odpovědi na Vaše otázky naleznete v sekci FAQ.