Nová výběrová řízení 2024-2025

V sekci Výběrová řízení byla zveřejněna zadávací dokumentace výběrových řízení:

Soutěže ČSTS v pravomoci VR pro rok 2024,
Soutěže DSE v tanečním sportu v roce 2024,
Soutěže WDSF World Open v tanečním sportu pro rok 2024,
Soutěže WDSF World Open v tanečním sportu pro rok 2025.

Pro zjednodušení a sjednocení zpracování žádostí jsme pro žadatele připravili formulář VŘ. Pro bližší info čtěte dále.

Postup pro vyplnění žádosti

  1. Každý žadatel je povinen vyplnit formulář VŘ. Po vyplnění formuláře bude žadateli automaticky na zadaný e-mail zasláno potvrzení s vyplněným formulářem.
  2. Vyplněný formulář* je žadatel do stanoveného termínu povinen zaslat elektronicky na repre@csts.cz s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou na adresu datové schránky ČSTS "ad2774x".

*bez zaslání vyplněného formuláře s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou na sekretariát v termínu dle zadávací dokumentace, nebude žádost předána ke zpracování!