Přehled důležitých informací 3/23

Během období duben-červen 2023 proběhla dvě řádná a jedno mimořádné jednání Výkonné rady ČSTS. Dne 3 .5. 2023 rovněž proběhla Výroční konference ČSTS. Níže Vám přinášíme přehled toho nejdůležitějšího.

Obecné

 • Dokončeno dílčí nastavení IS: při založení přihlášky bude systém automaticky přidělovat IDT.

Sportovní úsek

 • Byla schváleno nové znění přílohy SA05 - Ranklist ČR. Nově se do RL ČR kategorie Do 21 let budou z WDSF soutěží započítávat i body z kategorie U21, a to v maximálním počtu 2. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění přílohy NP01 - Podmínky v členství v NRT. Nově byly upraveny podmínky povinnosti absolvování sportovní lékařské prohlídky. Nové znění naleznete ZDE.
 • Na základě výběrového řízení bylo schváleno pořádání některých soutěží MČR 2024: 27. 1. 2024 - MČR STT (Otrokovice); 24. 2. 2024 - MČR LAT (Praha); 2. 11. 2024 - MČR Seniorů STT, Showdance a Formací (Ústí n. L.); 3. 11. 2024 - MČR Seniorů LAT (Ústí n. L.).
 • Byl schválen návrh VpS a KoS týkající se přepočtu WDSF bodů. Nově se budou po 1. 10. 2023 pro vytvoření NRT u kategorií Junior 1 a 2 přepočítávat zahraniční body získané podle WDSF. Od 4Q 2023 včetně se tedy v průběžných ranklistech kategorie Junior 1 a 2 bude využívat bodová hodnota uvedená od 1. 1. 2023 na webu WDSF.
 • Byla schválená zadávací dokumentace pro soutěže VŘ: WDSF WO 2024; WDSF WO 2025; DSE 2024.
 • Schváleno nové znění přílohy SB06 - Soutěže TPV. Tato příloha v sobě nově obsahuje i nový typ soutěží, původně nazvané Dancesport. Nové znění přílohy naleznete ZDE.

Profesní úsek

 • Byla schválena změna věkového limitu porotce MČR, dle přílohy SC01 (bod 6c), na 75 let s maximálně jedním prodloužením o 2 roky. Změna se nově týká i porotců STL.

Úsek vnitřních záležitostí

 • Bylo schváleno nové znění organizační směrnice OB09 - Reklamní prostor na webu ČSTS. Mimo jiné bylo upřesněno umístění reklamních bannerů. Nově znění naleznete ZDE.

Výroční konference 2023

 • Bylo schváleno nové znění Stanov ČSTS. Mimo jiné bude od následujícího volebního období počet členů VR snížen na 7, v poměru 1 prezident + 1 až 2 viceprezidenti + 4 až 5 členů VR. Dále bylo schváleno zřízení Prezidia ČSTS, které bude složeno ze zástupců divizí a výkonné rady. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění Volebního řádu ČSTS. Nově budou delegáti na Valné shromáždění ČSTS voleni takto: každý KČ jeden delegát podle stanoveného klíče a ostatní delegáti divize do celkového počtu delegátů podle stanoveného klíče. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění Jednacího řádu ČSTS. Více ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění Finančního řádu ČSTS. Více ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění Soutěžního řádu ČSTS. Nově bude navýšen počet maximálního počtu odporotovaných soutěží během jednoho dne soutěžní akce na 20. Nové znění naleznete ZDE.
 • Bylo schváleno nové znění Kvalifikačního řádu ČSTS. Více ZDE.

Odkazy na zápisy

Zápis z jednání VR49 ze dne 2. 5. 2023 naleznete ZDE.
Zápis výroční konference ze dne 3. 5. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z mimořádného jednání MVR07 ze dne 22. 5. 2023 naleznete ZDE.
Zápis z jednání VR50 ze dne 5. 6. 2023 naleznete ZDE.