Ověřená registrace - LAST CALL!

Dne 6. 9. 2023, byl na jednání výkonné rady, v závislosti na datumu konání Valného shromáždění ČSTS 2023, stanoven poslední termín možného zaslání požadavku ke zpracování ověření člena ČSTS na 18. 9. 2023 12:00. V případě, že ještě nejste ověření, postupujte podle pokynů ZDE. Neověřený člen nebude mít možnost volit ani hlasovat na následujících valných hromadách divizí. Do konce týdne bude rovněž všem klubům zaslán aktuální seznam s doposud neověřenými členy. Pro více informací čtěte dále.

Pokyny pro kluby ČSTS

Proč jsme zavedli systém ověřování?

Jedná se o základní systém kontroly totožnosti člena. ČSTS ověřuje člena na základě e-mailu (potvrzovacím e-mailem), a také telefonního čísla (SMS kódem). Je to velký krok vzhledem k problematice tzv. černých duší. Vzhledem k dvojitému ověření se jedná již o velmi vysoký stupeň kontroly, který je pro účely ČSTS více jak dostačující.

Co se stane, když nebude mít člen ověřen e-mail a telefonní číslo?

Takového člena nemůžeme brát jako člena ověřeného a tudíž se nebude, mimo jiné, moct účastnit Valných hromad divizí ČSTS s hlasovacím, ani volebním právem. Dle Stanov ČSTS, článek 4., bod 5. "Součástí přihlášky musí být zaplacení členského příspěvku a údaje přihlášky musí být ověřeny dle Jednacího řádu ČSTS." Dle JŘ ČSTS § 5, bod 4. "U přihlášek do ČSTS jsou ověřovanými údaji emailová adresa a telefonní číslo žadatele o členství ev. jeho zákonného zástupce."

Jak mohu ověřit e-mail a telefonní číslo svých členů?

Na min@csts.cz zašlete seznam všech svých neověřených členů s aktuálními e-maily (ty se musí shodovat s e-maily, kterými se Vaši členové přihlašují do profilu na webu ČSTS), a také s aktuálními telefonními čísly. Poté sekretariát zahájí poslední fázi ověřování a Vašim členům začnou chodit e-maily a SMS kódy, za pomocí kterých ověří svou totožnost samostatně (v této fázi budete muset své členy pohlídat, mají na ověření pouze 7 dní poté, co jim přijde potvrzující e-mail, či SMS kód).

Při samotném ověřování mohou Vaši členové postupovat podle tohoto Manuálu.

Jak Váš člen pozná, že je správně ověřen?

V detailních údajích člena jejich profilu na webu ČSTS je vedle e-mailu a telefonu v závorce uvedeno "ověřeno". V opačném případě vidí člen pod svým jménem červený text "Nejste ověřený člen ČSTS. Prosíme, dokončete ověření...".

Správné ověření = musí být ověřen e-mail i telefonní číslo.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sekretariát na min@csts.cz