Zveřejnění kandidátek na funkci prezidenta

V souladu s Volebním řádem ČSTS §1, body 3.a), 4 a 5 zveřejňujeme kandidátku na funkci prezidenta ČSTS pro volby, které se budou konat na Valném shromáždění ČSTS dne 22. listopadu 2023 v Brně.

Na kandidátku je zařazen:

Ing. Rostislav Filgas (programové prohlášení)

Souhlas s kandidaturou je uložen na sekretariátu ČSTS.

Návrh splňuje všechny náležitosti dle Volebního řádu ČSTS a kandidátka je uzavřená.

Originál připojeného dokumentu bude předán volební komisi zvolené na VS 2023.