Valné shromáždění ČSTS 2023

Datum: 22. 11. 2023, od 12:00 do 18:00

Místo: Cosmopolitan Bobycentrum, Sportovní 559 /2a, Brno 602 00

Harmonogram přípravy VS 2023 a počty delegátů v aktualitě ZDE.

Program jednání*

Pozvánka a program jednání VS 2023

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání 
 3. Volba orgánů Valného shromáždění 2023
 4. Zprávy o činnosti VR za uplynulé období
 5. Zpráva o činnosti KoS
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2022 (schváleno na VK 2023)
 7. Zpráva o činnosti DR
 8. Zpráva o činnosti DR CDSS
 9. Zpráva o činnosti RR
 10. Zpráva o činnosti DaSK
 11. Zpráva o činnosti EK
 12. Legislativa ČSTS
  • Stanovy ČSTS
  • Volební řád ČSTS
  • Jednací řád ČSTS
  • Soutěžní řád ČSTS
  • Finanční řád ČSTS
  • Kvalifikační řád ČSTS
 13. Volba prezidenta ČSTS, Výkonné rady ČSTS, Dozorčí rady ČSTS, Rozhodčí rady ČSTS
 14. Plán činnosti VR 2024
 15. Rozpočet ČSTS na další období
 16. Usnesení Valného shromáždění 2023 
 17. Závěr

Programové prohlášení kandidáta na funkci prezidenta ČSTS - Ing. Rostislav Filgas (Prezentace - Vize 2024-2027)

Kandidátka do Rozhodčí rady ČSTS

Kandidáti do Dozorčí rady ČSTS: Vrána, Durdovič, Šíd

*podklady budou postupně doplňovány

Návrhy VH divizí

Budou doplněny po konání všech Valných hromad divizí ČSTS.

Ostatní