Záznam z online schůze předsedů divizí a KČ

Dne 30. 10. 2023 se konala online schůze předsedů divizí a KČ, která proběhla v rámci příprav na nadcházející Valné shromáždění ČSTS 2023. Záznam je dostupný na našem YouTube kanále ZDE. Pro bližší informace k programu schůze čtěte dále.

Program schůze:

  1. Soutěžní řád ČSTS
  2. Volba prezidenta, DR a RR ČSTS
  3. Nový klíč ke stanovení počtu delegátů
  4. Diskuse