Výroční ceny ČSTS 2023

Podle nové organizační směrnice OB08 - Ocenění ČSTS se budou na Kongresu ČSTS 2023 vyhlašovat Výroční ceny ČSTS 2023 v těchto kategoriích: Vycházející hvězdy a HvězdyLegendární sportovecLegendární trenér Celoživotní servis tanečnímu sportu. Výkonná rada na jednání VR52 schválila posunutí termínů zaslání návrhů do 11. 12. 2023 12:00. Pro informace o pravidlech nominací a návrzích kandidátů čtěte dále.

Pravidla nominací​ a návrhů kandidátů

  • Seznam kandidátů na Vycházejí hvězdy a Hvězdy sestavuje VpS ze všech reprezentantů daných kategorií, kteří reprezentovali ČR na některé z nominačních soutěží a postoupili na nich alespoň do druhého kola.
  • Návrhy kandidátů do kategorie Legendární sportovec, Legendární trenér a Celoživotní servis tanečnímu sportu, mohou zaslat Kolektivní členovéDivize, Výkonná rada a Komise ČSTS.
  • Součástí návrhu musí být krátké CV navrhovaných kandidátů se zvýrazněním jejich zásluh.
  • Zasílat návrhy lze do 11. 12. 2023 12:00 na sekretariat@csts.cz.
  • Bližší informace o jednotlivých kategoriích, způsobu výběru oceněných kandidátů a dalších pravidlech naleznete v organizační směrnici OB08 - Ocenění ČSTS.