Jmenovaná porota pro MČR 2024

Přinášíme Vám Seznam jmenovaných porotců na MČR pro rok 2024, který je platný k 30. 11. 2023. Žádáme všechny porotce o kontrolu svého zařazení nejpozději do 15. 12. 2023. Dále žádáme všechny nové žadatele, pokud tak již neučinili, aby do 15. 12. 2023 písemně zažádali o zařazení do seznamu porotců pro MČR 2024 na základě přílohy Kvalifikačního řádu ČSTS KP08, včetně doložení splnění všech podmínek. Veškeré připomínky a žádosti směřujte na vp.profi@csts.cz.