Online Doškolovací seminář ČSTS spuštěn

Během včerejšího večera byly rozeslány informační e-maily všem přihlášeným účastníkům online Doškolovacího semináře ČSTS 2023. Pokud jste doposud žádný e-mail s pokyny neobdrželi a jste řádně přihlášeni, nejprve zkontrolujte složku Spam a nenaleznete-li informační e-mail ani zde, obraťte se ihned na vp.profi@csts.cz.