Ověřená registrace - posunutí účinnosti

Vážení členové svazu, na jednání výkonné rady VR01 dne 13. 12. 2023 byla vzhledem k náročnosti systému posunuta účinnost vyžadování ověření do 31. 3. 2024. Od 1. 4. 2024 budou muset být všichni členové ČSTS dle Stanov ČSTS již ověřeni. Neověřený člen se nebude moct přihlásit na soutěž, nebude moct vykonávat činnost porotce či funkcionáře, nebude moct volit ani hlasovat na valných hromadách divizí nebo vykonávat činnost v orgánech ČSTS apod. Pro další informace čtěte dále.

Proč jsme zavedli systém ověřování?

Jedná se o základní systém kontroly totožnosti člena. ČSTS ověřuje člena na základě e-mailu (potvrzovacím e-mailem), a také telefonního čísla (SMS kódem). Je to velký krok vzhledem k problematice tzv. černých duší. Vzhledem k dvojitému ověření se jedná již o velmi vysoký stupeň kontroly, který je pro účely ČSTS více jak dostačující.

Co se stane, když nebude mít člen ČSTS ověřen e-mail a telefonní číslo?

Takového člena nemůžeme brát jako člena ověřeného, a tudíž se nebude, mimo jiné, moct přihlásit na soutěž, nebude moct vykonávat činnost porotce či funkcionáře, nebude se moct účastnit Valných hromad divizí ČSTS s hlasovacím, ani volebním právem nebo vykonávat činnost v orgánech ČSTS. Dle Stanov ČSTS, článek 4., bod 5. "Součástí přihlášky musí být zaplacení členského příspěvku a údaje přihlášky musí být ověřeny dle Jednacího řádu ČSTS." Dle JŘ ČSTS § 5, bod 4. "U přihlášek do ČSTS jsou ověřovanými údaji emailová adresa a telefonní číslo žadatele o členství ev. jeho zákonného zástupce."

Jak mohu ověřit e-mail a telefonní číslo?

Na sekretariat@csts.cz zašlete aktuální e-mail (ten se musí shodovat s e-mailem, kterým se přihlašujete do profilu na webu ČSTS), případně aktuální telefonní číslo. Poté sekretariát zahájí ověřování, na základě kterého Vám přijde potvrzovací e-mail nebo SMS kód, za pomocí kterého ověříte svou totožnost (poté, co Vám přijde potvrzovací e-mail, či SMS kód, máte na ověření 7 dní). Dále můžete postupovat podle tohoto Manuálu.

Jak poznáte, že jste správně ověřen?

V detailních údajích člena Vašeho profilu na webu ČSTS je vedle e-mailu a telefonu v závorce uvedeno "ověřeno". V opačném případě uvidíte pod svým jménem červený text "Nejste ověřený člen ČSTS. Prosíme, dokončete ověření...".

Správné ověření = musí být ověřen e-mail i telefonní číslo.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat sekretariát na sekretariat@csts.cz, případně se obraťte na předsedu svého klubu.