Aktualizovaná porota pro MČR 2024

Přinášíme Vám Seznam jmenovaných porotců (aktualizováno 29. 12. 2023) na MČR pro 1. pololetí 2024, který je platný k 22. 12. 2023. Jmenování provedl VoP na základě přílohy Kvalifikačního řádu ČSTS KP08Žádáme všechny porotce o kontrolu svého zařazení, a to nejpozději do 5. 1. 2024. Veškeré připomínky směřujte na licence@csts.cz