Vedení Pardubické divize zvolené na Valné hromadě 17.6.2011

předseda divize: Ing. Jan Kroupa, Ph.D. (divize09@email.cz)
místopředseda: Aleš Novák
hospodář: Ludmila Mičjanová
soutěžní komisař: Dana Pavelková
člen: PaedDr. Jana Malinová

Dozorčí komise: Karel Richter, Vlastimil Mičjan, Ladislav Šípek

Delegáti na Valné shromáždění ČSTS 2011: J. Kroupa, V. Mičjan, A. Novák, D. Pavelková (náhradníci: J. Malinová, K. Richter, L. Mičjanová)