Mimořádné jednání Prezidia ČSTS

V souladu se Stanovami ČSTS (článek 14A, bod 4.) a na základě jednání dne 23. 2. 2024 (VR04) Výkonná rada svolává mimořádné jednání Prezidia ČSTS na 3. 6. 2024 9:00. Jednání bude probíhat online formou prostřednictvím platformy MS Teams. Členové prezidia budou informováni e-mailem. Podklady pro jednání budou zveřejněny na webu v sekci důležitých informací - Prezidium ČSTS.