Upozornění pro organizátory soutěží

Na základě rozhodnutí PR konaného 3.6.2012, připomínám povinnost zveřejnění schválených propozic všech soutěží podléhajících výběrovému řízení a konaných po 1.10.2012 minimálně 3 měsíce před konáním akce ( dříve to byly 2 měsíce). Toto se netýká soutěží mezinárodních, kde platí původní znění.

Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS