Možnost účasti na více soutěžích MČR

V návaznosti na legislativu ČSTS a v souladu s "pilotním projektem" MČR "21" sděluji, že se páry mohou zúčastnit více soutěží v rámci jednoho MČR. To znamená například : mládež, "21" i dospělí. Přestože se organizátoři budou snažit o zohlednění této situace při sestavování časového harmonogramu, páry musí počítat s tím, že doba mezi jednotlivými koly různých soutěží může být kratší, než je ustanoveno pro předepsané přestávky mezi jednotlivými koly jedné soutěže.

Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS