Losování poroty na MČR 10T

Podobně jako na MČR v Lat, bude provedeno losování poroty pro jednotlivé kategorie MČR v 10T v den konání soutěže v 7:30 hod v místnosti pro porotu. Zájemci o účast z řad nominovaných porotců budou na tomto losování vítáni.

Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS