Průběžné vzdělávání pro porotce MČR a WDSF

Dle Organizačního řádu ČSTS, Přílohy B4 Poroty pro MČR a WDSF bodu č.3, odstavce c)

 

c) průběžné vzdělávání – účast na jedné vzdělávací akci v zahraničí v uplynulém období. Za uplynulé období se považuje období dvou let před měsícem jmenování dle ust.1. Uznávány jsou tyto vzdělávací akce:
- zahraniční kongresy porotců a trenérů: WDSF, DTV a SZTŠ
- akce vyhlášené před začátkem kalendářního roku (ve kterém se konají) vedoucím oblasti porotců

   Schváleno PR08 2011/2015, 7.4.2013: uznané zahraniční kongresy, porota Free style, PD, WDSF

Stuttgart 10.-12.8.2013
AUGUST 10TH: FORMATION AND WHEELCHAIR
AUGUST 11TH: SHOWDANCE STANDARD AND LATIN
AUGUST 12TH: STANDARD AND LATIN
All entries must be made by the WDSF Member Body
The participation fee is:
1 day = SFR 100.-
2 days = SFR 160.-
3 days = SFR 200.-

Příloha: WDSF Adjudicators Congress and Licenses Forms Stuttgart 2013.doc