K O N G R E S 2014

ČSTS vypisuje výběrové řízení na organizaci Kongresu ČSTS, Vyhlášení ligy a hvězd roku dne 4.1.2014 a doprovodných akcí (sobota a neděle 4.-5.1.2014). Vaše nabídky adresujte na sekretariat@csts.cz do 25.11.2013.

Program:

sobota 4.1.2014  8:00-18:00 Kongres ČSTS
sobota 4.1.2014 Vyhlášení ligy a hvězd roku 2013 v bezprostřední návaznosti na Kongres: Vyhlášení ligy a hvězd roku se vypisuje v kontextu s programem Kongresu, k organizaci Vyhlášení ligy je možno se přihlásit ve formě samostatné akce, přičemž bude přihlíženo na ekonomické parametry, dostupnost a celkovou návaznost na Kongres.

neděle 5.1.2014  zasedání Výkonné rady od 9:00-12:00 (5 osob) poblíž
neděle 5.1.2014  setkání lektorského sboru od 13:30 (ve stejném objektu jako Kongres a  zajištění oběda cca 15 osob od 12:00)

neděle 5.1.2014 10:00-17:00  soustředění pro taneční páry

Upřednostňující kritéria pro organizaci Kongresu a doprovodných akcí:
2 sály (Kongres a přípravný menší sál pro přípravu přednášejících)
cena za pronájem sálu/sálů
kapacita – 150 míst k sezení
catering v objektu – zajištění obědů (kapacita 150 míst)
cena cateringu
parkoviště neplacené/placené v bezprostředním okolí objektu – kapacita 150 míst
další služby v ceně: technické zázemí-hudební aparatura, videoprojekce, mikrofony
možnost vyhlášení ligy a hvězd roku v objektu event. v bezprostředním okolí
dostupnost města a objektu (hlavní dopravní tepna)