Podmínky účasti na MČR - AKTUÁLNĚ

Vážení tanečníci,

jak bylo přislíbeno, Výkonná rada ČSTS podrobně analyzovala situaci ohledně možnosti rozšířené účasti na MČR 2014 nad rámec specifikovaný soutěžním řádem, odpovídající praxi z let minulých, a předala svůj návrh na mimořádné korespondenční jednání Prezidia ČSTS.

Po zralé úvaze a podrobné analýze je v návrhu Výkonné rady zachování soutěžních tříd v rozsahu z roku 2013 a zároveň hlasování o výjimce z protokolu MČR vzhledem k délce povinného času na roztančení (45 min namísto 60 min) a času zahájení po roztančení (15 min místo 30 min). Věříme, že tato „úsporná opatření“ mohou napomoci zdárnému průběhu této prestižní soutěže i při zachování rozšířené účasti tříd jako v roce 2013. Nastalá situace si legislativně vyžaduje vyjádření ze strany Prezidia, a pokud bude kladné k návrhu výkonné rady, tak pochopení ze strany soutěžících, že bylo zapotřebí určitá opatření přijmout, aby se v tomto rozsahu vůbec dalo mistrovství uspořádat. Velmi nemilé a nepopulární, zejména pro vás,  soutěžní páry, by v tuto chvíli bylo striktně postupovat podle soutěžního řádu, a k soutěži připustit pouze nejvyšší třídy. Stane se tak, pokud prezidium návrh výkonné rady nepřijme.

 

Návrh Výkonné rady ohledně účasti na MČR předložený pro hlasování na mimořádné jednání prezidia (jako v roce 2013; uzávěrka 12.1.2014):
Jun I : D2-C, J1-CB

Jun II: J2-B

Mla: Mla-AM
21: 21-AM
Dosp: Ml-M, D-M, S1-M, S2-M, S3-M
Sen I : S1-BAM, S2-BAM, S3-BAM
Sen II: S2-BAM, S3-BAM
Sen III: S3-BAM

Výsledek hlasování zveřejníme v pondělí 13.1.2014.

 

Upozorňujeme, že program mistrovství je natolik obsáhlý, že nebude možno brát zřetel na situaci, pokud se pár rozhodne účastnit se více věkových kategorií a nelze zaručit, že se sobě blízké věkové kategorie (s potenciální možností páru pro účast v obou kategoriích) nebudou prolínat.

 

Profesionálové

Prezidium dne 8.12.2013 odsouhlasilo jako přechodné opatření pro rok 2014 uspořádání MČR profesionálů již při účasti 3 párů.

Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS