Pilotní projekt na úpravy SŘ pro MČR

Vážení,

vzhledem k počtu přihlášených na MČT ve standardních tancích se stala soutěž za současných legislativních podmínek neuskutečnitelnou. Výkonná rada byla nucena přijmout následující opatření:

VR zahajuje pilotní projekt pro úpravu legislativy pro MČR, která se týká počtu párů ve skupinách v předkolech. Současná legislativa určuje jako maximální počet soutěžících na parketě 10 párů a to bez ohledu na velikost parketu. VR navrhuje v předkolech soutěže stanovit jako minimální plochu pro 1 pár 20m3, což je o 1/3 víc, než je stanovené minimum pro ostatní soutěže (kromě TL). Tato úprava se bude týkat všech kol, které předchází čtvrtfinále, což znamená že ve čtvrtfinále a semifinále bude zachován stávající stav - tedy max. 10. Stanovisko VR je takové, že v předkolech sice dojde k částečnému snížení komfortu pro soutěžící, ale nebude natolik významné a rozdílné od soutěží, na kterých by se tyto páry měly prosazovat. Z hlediska ohodnocení se nejedná o takové navýšení počtu párů na parketě, které by mohlo snížit kvalitu hodnocení. Dle těchto výše popsaných tezí bude postupováno na MČR ve standardních tancích.

Komentáře

Nejsou žádné komentáře.