Účetní doklady za rok 2013

žádám všechny, kteří mají ještě účetní doklady na rok 2013, aby je nejpozději do čtvrtka 6.3.2014 doručili na sekretariát ČSTS. Doklady po tomto datu již nebudou akceptovány.