Průběžné vzdělávání pro porotce MČR a WDSF

Dle Organizačního řádu ČSTS, Přílohy B4 Poroty pro MČR a WDSF bodu č.3, odstavce c)
 

 

c) průběžné vzdělávání – účast na jedné vzdělávací akci v zahraničí v uplynulém období. Za uplynulé období se považuje období dvou let před měsícem jmenování dle ust.1. Uznávány jsou tyto vzdělávací akce:
- zahraniční kongresy porotců a trenérů WDSF, DTV a SZTŠ
- akce vyhlášené před začátkem kalendářního roku (ve kterém se konají) vedoucím oblasti porotců


Stuttgart 9.-11.8.2014 http://www.worlddancesport.org/Event/Congress/-Stuttgart-19874


PŘIHLÁŠKA a INFORMACE

  1. 9th Aug 2014 - ShowDance and Formation DanceSport
  2. 10th and 11th Aug - Std and Latin, PAS(performance Assessment Standards and Judging System 2.1)
  3. Participants may choose to attend all 3 days, 1st day only or 2nd and 3rd day only.

The participation fee is:
1 day   = SFR 100.-  or  Euro   85
2 days = SFR 160.-  or  Euro 130
3 days = SFR 200.-  or  Euro 160

Příloha: WDSF Adjudicator's Congress Stuttgart 2014 - Entry Form