Úpravy pro MČR Showdance a Formací - aktualizováno

Nepřehlédněte důležité úpravy pravidel pro Showdance, které jsou v platnosti již pro nadcházejíící MČR SD 8.11.2014 v Ústí nad Labem. Kromě úprav legislativy SD (Soutěžní řád-Příloha 11 - změny vyznačeny červeně) Prezidium ČSTS přijalo zajímavý motivační plán pro účastníky MČR SD a Formací (viz dále). Pro šampionáty WDSF v Showdance platí nová pravidla platí až od roku 2015, na mistrovství světa Showdance 2014 se vztahují ještě původní pravidla.

Změny legislativy pro SD jsou poměrně podstatné: upřesňují délku vystoupení a hudby, příchody na parket a odchody z parketu. U STT je blíže specifikováno držení, jsou povoleny delší zvedačky. Showdance, složený z více tanečních rytmů má vyšší technické hodnocení než pokud jsou použity pouze minimálně stanovené tři rytmy. Detaily viz nově upravená Příloha 11 Soutěžního řádu - schválená Prezidiem ČSTS 30.7.2014.

Pro účastníky MČR 2014 byla schválena tato pravidla: 

  • ·         soutěž proběhne v jeden den včetně prostorových zkoušek (8.11.2014)
  • ·         max počet párů je 16 pro jednu disciplínu
  • ·         startovné pro SD se platí předem do 21.9.2014 na účet organizátora, a je pro MČR 2014 sníženo u SD na 500 Kč (z původních 800 Kč), u formací na 1000 Kč (namísto 1600 Kč)
  • ·         prize money jsou pro MČR  2014 zvýšeny u SD a FORMACÍ na 5-4-3-1-1-1 tis Kč za umístění (namísto 3-3-3-1-1-1)
  • ·         bude vyžadováno odborné proškolení poroty pro SD

blíže viz Zápis Prezidia č. 17

Poznámka: Pro šampionáty WDSF v Showdance platí nová pravidla platí až od roku 2015, na mistrovství světa Showdance 2014 se vztahují ještě původní pravidla.