Změny v pravidlech oblečení na soutěžích ČSTS do konce roku 2014.

Na základě změn přijatých na AGM WDSF, týkajících se soutěžního oblečení, připravuje ČSTS jejich zapracování do naší legislativy na nejbližším zasedání PR. Tyto změny v některých případech zpřísňují a v některých naopak zmírňují stávající pravidla. V současné době (do konce roku 2014) bude na soutěžích v rámci ČSTS postupováno vždy ve prospěch soutěžících. To znamená, že pokud soutěžící bude vyhovovat alespoň jedné verzi, bude toto považováno za akceptovatelné.


Luboš Novotný

vedoucí soutěžní oblasti ČSTS