Nábory nových členů - nabídka metodické pomoci

I když na poslední chvíli, máme pro vás nabídku metodické podpory náboru dětí a mládeže v rámci pilotního projektu ČSTS Tanec do škol a  prezentace na webovém portálu Česko sportuje, který zaštiťuje Český olympijský výbor a MŠMT.

Na doškolovacím semináři ČSTS v Mikulově proběhla velmi konstruktivní diskuse, jak zvýšit členskou základnu a jak do tanečního sportu přivést více dětí a mládeže. Jako výsledek této diskuse se zrodila myšlenka pilotního projektu „Tanec do škol“ a zaštítění aktivit našich kolektivních členů přímo ve školách, případně náborů do tanečních klubů jménem ČSTS, člena Českého olympijského výboru.

Vzhledem k nedostatku času se nám pravděpodobně nepodaří projekt letos realizovat celoplošněji, nicméně je to dobrý start pro další období. K pilotnímu projektu se díky diskusi v Mikulově v tuto chvíli připojilo již několik kolektivních členů. Pokud máte volné kapacity, a ještě byste rádi zapracovali na náboru do tanečního klubu, neváhejte a pusťte se do projektu s námi.

V tuto chvíli nabízíme k využití vytvořený leták s informacemi o aktivitách ČSTS a zmíněném pilotním projektu "Tanec do skol", na zadní stranu letáčku si můžete natisknout vlastní informace.  Dále nabízíme vstup na webový portál Česko sportuje, který nabízí řadu možností. Na webový portál je mj. možné přihlásit nábory nebo dny otevřených dveří (oproti předchozí informaci je termín prodložen i po 12.9.- blíže nebylo specifikováno). ČOV bude ve spolupráci s jednotlivými sportovními svazy ověřovat profil subjektů těchto náborů. Proto vás žádám o kopii poslané informace na tento portál na bartunkova.eva@csts.cz  

Několika našim kolektivním členům se od září podařilo prosadit taneční sport přímo do hodin tělesné výchovy, a to nejen na základě dlouhodobější spolupráce, ale i zcela nově. Zhodnoťte své zkušenosti a kvalifikace, nyní je k různorodým aktivitám na školách velice nakloněno klima ze strany MŠMT, a školy na podněty z vnějšku začínají slyšet. Bude jedině dobře, když si budeme informace a zkušenosti předávat, pomáhat si metodicky, rozvíjet aktivity našich školených trenérů v širším měřítku, tak aby ČSTS jednou stál v čele tanečně-pohybových aktivit jako profesionální garant a konzultant v oblasti tanečního sportu.

Pokud má někdo z vás o tuto metodickou pomoc ještě pro letošní nábory zájem, napište prosím obratem na bartunkova.eva@csts.cz , vytvořený leták vám pošlu mailem. Pro příští období pak uděláme analýzu, a projekty „Tanec do škol“ a „Česko sportuje“ posuneme do širší roviny.

Základem podpory je zaštítění projektu školenými trenéry, tedy trenéry s licencí II a I.  Vůči sportovnímu prostředí musíme garantovat kvalifikaci pro "poskytování tělovýchovných služeb" - pokud toto ve vašem klubu stále není zajištěno, pohybujete se na poli volné živnosti „výuka tance“, tedy tance „společenského“, nikoliv sportovního. Věřím, že tyto bariéry společně prorazíme, naopak provážeme, a trenérská kvalifikace bude celoplošně samozřejmou podmínkou práce s dětmi a mládeží v našem oboru.

Vedení ČSTS intenzivně pracuje na možnostech jak získat a využít prostředky z loterií na podporu rozvoje členské základny dětí a mládeže. Cílená realizace projektu, který přivádí děti a mládež ke sportu je v současné době celospolečensky vysoce ceněnou aktivitou, která nám všem díky podpoře ze strany MŠMT a ČOV může významně pomoci.

Děkuji vám za spolupráci.

Eva Bartuňková, prezident ČSTS