Projekt „Tanec pro všechny“ a přerozdělení darů z loterií za 2014

Informace pro kluby: přerozdělení darů z loterií na kluby s členskou základnou dětí, juniorů a mládeže do 18-ti let