Detailní údaje divize

10 - Vysočina divize
Předseda: Zdenek Fencak
Telefon: 724 592 204
Adresa: Zdenek Fencak
Tuchotice 22
Tuchotice
284 01 Tuchotice
E-mail(y): zdenekfencak@gmail.com
Oficiální zprávy

Zápis a usnesení D10 ze dne 27.4.2022

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU D10

Valná hromada divize D10 se koná dne 27.4.2022 od 16.00 hod., Jamborova 1530, Žďár nad Sázavou

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU D10

Divize 10 Vyočina ČSTS, 6.10.2021

Usnesení

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Valná hromada D10 - Vysočina

ZRUŠENO

Dne 26.11.2020 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

 

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období 

8. Návrhy a delegáti pro jednání Výroční konference ČSTS

9. Usnesení

10. Závěr
 
Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.
 
V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Zdeněk Fencak, předseda D10

VH 17.4.2019

Usnesení

Zápis

 

 

 

 

Valná hromada D10 Vysočina

Pozvánka na valnou hromadu D10

Dne 17.4.2019 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

 

Dokumenty z VH divize 2018

Valná hromada divize D10 2018

Dne 26.4.2018 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

Dokumenty z VH 2017 Vysočina divize

Dokumenty z VH divize ze dne 24.4.2017

Valná hromada divize D10 2017

Dne 24.4.2017 se uskuteční od 14:00 Valná hromada divize s tímto programem:

Dokumenty z VH 2016 Vysočina divize

Valná hromada 2016 divize Vysočina

Valná hromada divize Vysočina se uskuteční dne 29.1.2016, vice viz pozvánka.

Pozvánka na VH 2015 Vysočina divize

Pozvánku na valnou hromadu 2015 Vysočina divize najdete v tomto PDF dokumentu.