Detailní údaje divize

10 - Vysočina divize
Předseda: Věra Mokříšová
Telefon:
Adresa: Věra Mokříšová
Štursova 2
591 01 Žďár nad Sázavou 1
E-mail(y): vera.mokrisova@seznam.cz
Oficiální zprávy

Usnesení a zápis D10

Usnesení Valné hromada divize D10 se konané dne 8.11.2023 od 18.30 hod., Jamborova 1530, Žďár nad Sázavou

Zápis

Pozvánka na Valnou hromadu D10

Valná hromada divize D10 se koná dne 8.11.2023 od 18.30 hod., Jamborova 1530, Žďár nad Sázavou

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH, volba předsedy VH, zapisovatele a ověřovatele zápisu a dále členů návrhové, mandátové, volební a sčítací komise

3. Schválení programu jednání 

4. Zpráva o činnosti D10 za rok 2022/2023

5. Zpráva DK D10 za rok 2022/2023

7. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS 2023

8. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS 2023 

9. Diskuze 

9. Usnesení 

10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4. V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání (nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů divize fyzicky nebo v zastoupení plnou mocí), zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu a poté bude valná hromada usnášeníschopná přítomným počtem hlasů (Stanovy, čl 17, bod 5).

Usnesení a Zápis D10

Usnesení valné hromady divize 10. Vysočina - 2023

Český svaz tanečního sportu

konané dne 20.04.2023 ve Žďáře nad Sázavou

Zápis

Pozvánka na Valnou hromadu D10

Valná hromada divize D10 se koná dne 20.4.2023 od 18.30 hod., Jamborova 1530, Žďár nad Sázavou

s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH, volba předsedy VH, zapisovatele a ověřovatele zápisu a dále členů návrhové, mandátové, volební a sčítací komise

3. Schválení programu jednání 

4. Zpráva o činnosti D10 za rok 2022/2023

5. Zpráva DK D10 za rok 2022/2023

6. Volba předsedy divize

7. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS 2023

8. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS 2023 

9. Diskuze 

9. Usnesení 

10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4. V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání (nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů divize fyzicky nebo v zastoupení plnou mocí), zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu a poté bude valná hromada usnášeníschopná přítomným počtem hlasů (Stanovy, čl 17, bod 5).

Zápis a usnesení D10 ze dne 27.4.2022

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU D10

Valná hromada divize D10 se koná dne 27.4.2022 od 16.00 hod., Jamborova 1530, Žďár nad Sázavou

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU D10

Divize 10 Vyočina ČSTS, 6.10.2021

Usnesení

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Valná hromada D10 - Vysočina

ZRUŠENO

Dne 26.11.2020 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

 

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období 

8. Návrhy a delegáti pro jednání Výroční konference ČSTS

9. Usnesení

10. Závěr
 
Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.
 
V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Zdeněk Fencak, předseda D10

VH 17.4.2019

Usnesení

Zápis

 

 

 

 

Valná hromada D10 Vysočina

Pozvánka na valnou hromadu D10

Dne 17.4.2019 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

 

Dokumenty z VH divize 2018

Valná hromada divize D10 2018

Dne 26.4.2018 se uskuteční od 13:00 Valná hromada divize na adrese TŠ Starstep,Jihlavská brána 8 Třebíč s tímto programem:

Dokumenty z VH 2017 Vysočina divize

Dokumenty z VH divize ze dne 24.4.2017

Valná hromada divize D10 2017

Dne 24.4.2017 se uskuteční od 14:00 Valná hromada divize s tímto programem:

Dokumenty z VH 2016 Vysočina divize

Valná hromada 2016 divize Vysočina

Valná hromada divize Vysočina se uskuteční dne 29.1.2016, vice viz pozvánka.

Pozvánka na VH 2015 Vysočina divize

Pozvánku na valnou hromadu 2015 Vysočina divize najdete v tomto PDF dokumentu.