Detailní údaje divize

11 - Jihomoravská divize
Předseda: Václav Kosmák
Telefon: 602 508 279
Adresa: Václav Kosmák
U Splavu 4
690 02 Břeclav 2
E-mail(y): vkosmak@seznam.cz
Oficiální zprávy

pozvánka na valnou hromadu

zápis z valné hromady 19.4.2023

pozvánka na valnou hromadu

pokladna

pokladna divize

zápis z valné hromady 27.4.2022

pozvánka na valnou hromadu

Zápis ze zasedání představenstva divize 6.10.2021

Pozvánka na valnou hromadu

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

 D11

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Pozvánka na valnou hromadu - nový termín

Zápis ze zasedání představenstva divize 25.6.2020

Pozvánka na valnou hromadu

Zápis z VH dne 1.11.2018

Mimořádná valná hromada divize č. 11

Na základě článku 17 stanov  ČSTS, svolávám mimořádnou valnou hromadu divize 11 - dle rozhodnutí VR na 1.11.2018 od 17 hod. v Galerii Josefská 1 Brno.

Program:

 1.  Zahájení
 2. Volba předsedy VH a komisí
 3. Volba delegátů a náhradníků na VK ČSTS
 4. Návrhy pro jednání VK / pouze písemnou formou, nejlépe v paragrafovaném znění/
 5. Diskuze
 6. Usnesení
 7. Ukončení VH

Václav Kosmák, předseda divize

Dokumenty z VH divize 2018

Valná hromada divize D11 2018

Dne 3.5.2018 se uskuteční Valná hromada divize. Více viz pozvánka.

Valná hromada divize D11 2017

Dne 24.4.2017 se uskuteční od 19:00 Valná hromada divize 11 s tímto programem:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2016 Jihomoravské divize

Valná hromada Jihomoravské divize ČSTS se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 20.00 hod. v prostorách Tanečního studia Kometa, Brno, Tuřanská 13 s tímto programem:

 1.  Zahájení
 2.  Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové a návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3.  Volba delegátů na řádné a mimořádné Výroční konference ČSTS pro období 2016-2019
 4.  Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 5.  Usnesení
 6.  Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz www.csts.cz). V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada ve stejný den a na stejném místě od 21.00 hod. (viz. Stanovy).

Martin Odstrčil v.r.
předseda Jihomoravské divize ČSTS

V Brně dne 22.12.2015

Valná hromada Jihomoravské divize

Valná hromada Jihomoravské divize ČSTS se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 20.00 hod. v prostorách Tanečního studia Kometa, Brno, Tuřanská 13.

Jediným bodem programu bude volba delegátů na Výroční konference ČSTS (mimořádné či řádné).

Zápis jednání Valné Hromady 2015

Zápis jednání Valné Hromady 2015 Jihomoravské divize ČSTS najdete v tomto PDF dokumentu.

VH 2015 Jihomoravské divize

Valná hromada 2015 Jihomoravské divize se uskuteční 8.června 2015 v 17.00 v Klubu UO, Šumavská 4, Brno. 

Valná hromada se bude řídit platným jednacím řádem.

Podrobnosti včetně nezbytných materiálů jsou uveřejněny na webu ČSTS v odstavci Důležité informace - Valné hromady divizí.
 

Zápisy z jednání představenstva za rok 2004