Detailní údaje divize

13 - Moravsko-slezská divize
Předseda: Jakub Dávidek
Telefon:
Adresa: Jakub Dávidek
Kischova 2340/8
700 30 Ostrava 30
E-mail(y): jakub@ddance.cz
Oficiální zprávy

Vyhlášení Taneční ligy Moravskoslezské Divize za rok 2023

Děkujeme všem klubům, kteří se zapojily do této divizní soutěže a poslaly své páry bojovat o cenné body do taneční ligy moravskoslezské divize. Jménem představenstva divize gratulujeme vítězům a přejeme jim i všem ostatním klubů, aby generovali pořád stejně velké množství nových tanečních páru a těm se dařilo na soutěžích i nadále.

 1. Místo: TK Elán Třinec s 764 body
 2. Místo: KST Hlučín s 623,5 body
 3. Místo: LR COSMETIC DANCE TEAM OSTRAVA s 623 body

Tyto kluby získávají finanční odměnu ve výši 50 000 Kč pro první místo a po 20 000 Kč pro místo 2. a 3.

Kompletní tabukla výsledku je zde

Opravná VALNÁ HROMADA 2023 - 8.11.2023

Dne 8.11.2023 se konala z rozhodnutí výkonné rady ČSTS opravná VH divize 13 . Zde je usnesení a zápis z jednání.

Zápis

Usnesení

Zápis z jednání představenstva divize 13

POZVÁNKA NA OPRAVNOU VALNOU HROMADU 2023 - Moravsko-slezské divize

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023 - Moravsko-slezské divize

 

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 8.11.2023 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Vnitřní pravidla divize (hospodaření, MSLiga, ...

9. Volba delegátů na Valné shromáždění 2023 

10. Volba představenstva divize, volba dozorčí rady 

11. Návrhy pro jednání Valného shromáždění 2023

12. Usnesení

13. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4. Dle aktuálního rozhodnutí VR ze dne 30.10.2023

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Pokud budete mít návrhy pro jednání na Valného shromáždění ČSTS 2023, zašlete je prosím do 6.11.2023 na email msdivize@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

 

Jakub Dávidek - předseda divize

VH divize 25/10/2023

Dne 25.10.2023 se konala VH divize 13. Zde je usnesení a zápis z jednání.

Zápis

Usnesení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023 - Moravsko-slezské divize

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 25.10.2023 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Vnitřní pravidla divize (hospodaření, MSLiga, ...

9. Volba delegátů na Valné shromáždění 2023 

10. Návrhy pro jednání Valného shromáždění 2023

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Pokud budete mít návrhy pro jednání na Valného shromáždění ČSTS 2023, zašlete je prosím do 20.10.2023 na email msdivize@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

 

Jakub Dávidek - předseda divize

VH divize 2023

Dne 18.4.2023 se konala VH divize 13. Zde je usnesení a zápis z jednání.

Zápis

Usnesení

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023 - Moravsko-slezské divize

VALNÁ HROMADA 2023

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 18.4.2023 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Vnitřní pravidla divize (hospodaření, MSLiga, ...

9. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2023

10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Pokud budete mít návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2023, zašlete je prosím do 13.4.2023 na email msdivize@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

 

Jakub Dávidek - předseda divize

Zápis z korespondenčního hlasování divize 13

Zápis zde

VH divize 2022

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2022 - Moravsko-slezské divize

VALNÁ HROMADA 2022

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 19.4.2022 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Vnitřní pravidla divize (hospodaření, MSLiga, ...

9. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2022

10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Pokud budete mít návrhy pro jednání na Výroční konferenci ČSTS 2022, zašlete je prosím do 12.4.2022 na email msdivize@seznam.cz pro zapracování do harmonogramu VH.

 

Jakub Dávidek - předseda divize

Jednání představenstva 17.1.2022

Zápis z jednání představenstva zde

 

 

VH divize 2021

VALNÁ HROMADA 2021 - ​Moravsko-slezská divize

Valná hromada divize se koná dne 5.10.2021 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2021

9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

10. Ostatní

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Posunutí VH divize

VH divize je zrušena a bude přesunuta na náhradní termín. Termín bude upřesněn.

Děkuji

Lumír Zoufalý

předseda divize

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020 - Moravsko-slezské divize

VALNÁ HROMADA 2020

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 21.10.2020 od 9:00 hod. v areálu TK Trend Ostrava, Junácká 124, 724 00 Ostrava-Stará Bělá s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Vnitřní pravidla divize (hospodaření, MSLiga, ...

9. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2020

10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Školení funcionářů II.třídy

Datum:
Neděle 16.02.2020

Lektoři:
Slavíková Irena
Slavík Petr
Dávidek Jakub

Cena:
700 Kč pro členy Moravskoslezské divize
900 Kč pro členy jiných divizí
v ceně je zahrnuta káva, čaj, voda

V případě zájmu (nutno uvést v přihlášce) bude za 100 Kč v místě zajištěn oběd.

Náplň:
Školení proběhne v náplni a rozsahu podle Kvalifikačního řádu ČSTS a jeho příloh.

Součástí školení bude praktická simulace soutěže.
Školení je zaměřeno na nové zájemce o licenci funkcionáře II. třídy a je vhodné i pro držitele stávajících licencí (jako doškolovací akce).

Program:
09:00–09:30 příjezd, prezence
09:30–11:00 první část
11:15–11.30 přestávka
11:30–13:00 druhá část
13:00–14:00 přestávka na oběd
14:00–16:00 třetí část
16:00–16.15 přestávka
16.15–18.15 čtvrtá část + testy

Přihlášky: emailem na adresu funkcionari@csts.cz do 9.2.2020
Do předmětu „Přihláška - Školení funk. II. třída MS divize“
Do textu: Jméno Příjmení, IDT (pokud jste členy svazu), školení na „prodloužení licence dle KŘ“ nebo „Nový zájemce o licenci funkcionáře *Vedoucí soutěže, *Odborný dozor, Sčitatel“ (*vyberte funkce, na funkci sčitatele je potřeba navíc praktická zkouška z programu DANCE a test ze scating systému)

Zápis a usnesení z VH 2019 Moravsko-slezské divize

Zápis najdete zde

Usnesení najdete zde

Pozvánka na VH2019

POZVÁNKA 

NA VALNOU HROMADU 2019

Moravsko-slezské divize

Valná hromada divize se koná dne 9.10.2019 od 10:00 hod. v areálu firmy T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSrS

5. Usnesení

6. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího radu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V Případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího radu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Zápis a usnesení z VH 2019 Moravsko-slezské divize

Zápis z VH najdete zde

Usnesení z VH najdete zde

Valná hromada Moravsko-slezské divize pro rok 2019

Valná hromada divize se koná dne 17.4.2019 od 9:00 hod. v areálu firmy T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s., U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava.

Valná hromada Moravsko-slezské divize D13

Valná hromada Moravsko-slezské divize (D13) se bude konat  dne 4.4.2018 v 17:00 hodin.

Místo konání: Areál firmy T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s, U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava

Předběžný program:

 1. Zahájení

 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období

 5. Zpráva dozorčí komise

 6. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 7. Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

 8. Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS

 9. Usnesení

 10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz.www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada v 18:00 hod. (viz. Stanovy)

V Ostravě dne  4.3.2018

František Dávidek

Předseda D13

VH Moravskoslezské divize

Dne 21.4.2017 se uskuteční od 16:00 Valná hromada divize s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období

7. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Místo jednání:

areál T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.

U Hrůbků 3066/156, 700 30 Ostrava

MINOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 2016

15.1.2016 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh

Zápis a usnesení z VH 2015 Moravsko-slezské divize

Zápis a usnesení z VH 2015  Moravsko-slezské divize:

Korespondenční jednání představenstva divize

7.5.2015

Přítomni: Dávidek, Zoufalý, Walden, Jaglarz

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

VH Moravsko-slezské divize

25.6.2015 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh