Detailní údaje divize

3 - Jihočeská divize
Předseda: Jaroslav Kupsa
Telefon:
Adresa: Jaroslav Kupsa
Havanská 2828
390 05 Tábor 5
E-mail(y): jaroslav.kupsa@seznam.cz
Oficiální zprávy

Zápis z 1. jednání představenstva Jihočeské divize – 03 konané 17. 04. 2023 v Táboře

Přítomni:          Mgr. Tibor Stano, Ing. Zdeněk Řeřábek, Jaroslav Kupsa

Omluveni:       

Program:        1.  Volba předsedy, místopředsedy, soutěžního komisaře JčD-03

                       2. Různé

1. Volba předsedy, místopředsedy, soutěžního komisaře

a) Na předsedu JčD-03 navržen Jaroslav Kupsa

Hlasování č. 1 – 100% schváleno – předseda JčD-03 Jaroslav Kupsa

b) Na místopředsedu JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

Hlasování č. 2 – 100% schváleno – místopředseda JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

c) Na soutěžního komisaře JčD-03 navržen p. Mgr. Tibor Stano

Hlasování č. 3 – 100% schváleno – soutěžní komisař p. Mgr. Tibor Stano

Úkol 1/01:      Přvo ukládá informovat o zvoleném představenstvu divize presidenta, vicepresidenta a sekretariát ČSTS.

Termín:          do 30.5.2023

Zodpovídá:    Jaroslav Kupsa 

Úkol 1/02:      Přvo ukládá zveřejnit zápis a usnesení z VH JčD ČSTS, stejně jako tento zápis z představenstva JčD ČSTS

Termín:          do 30. 5. 2023

Zodpovídá:    Jaroslav Kupsa

Hlasování č. 4 – předložené úkoly - 100% schváleno

2. Různé:

a) Přvo schválilo oficiálním informačním médiem mezi členy představenstva, dozorčí komise a zástupci KČ JčD-03 e-mailovou poštu nebo videokonferencí.

Hlasování č. 5 – 100% schváleno

V Táboře dne 17.4.2023

Zapsal: Mgr. Tibor Stano v.r.

Předseda JčD-03: Jaroslav Kupsa v.r.

Zápis z Valné hromady JčD ČSTS ze dne 17.4.2023

1. Zahájení

Zahájení provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano v 17,00 hodin. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že není přítomna nadpoloviční část základny a VH JčD ČSTS není usnášení schopná. Jednání dle stanov ČSTS se přesouvá dle stanov na náhradní termín tj. o hodinu později 17.4.2023 v 18,00 hodin.

Zahájení v 17.4.2023 v 18,00 hodin provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že je přítomno 16 registrovaných z toho 16 s právem hlasovat a 11 s právem volit.

2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu Jaroslav Kupsa navrhl na předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano.

Hlasování (aklamací) č. 1 - 16  pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Předseda VH  navrhl sloučit komise v jednu a to ve složení Jaroslav Kupsa. Za ověřovatele zápisu byl navržen předsedou VH Jaroslav Kupsa.

Hlasování (aklamací) č. 2 – 16 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Valná hromada JčD ČSTS ze dne 17.4.2023 - USNESENÍ

Valná hromada JčD ČSTS ze dne 17.4.2023

I. VH schvaluje

 1. Program VH JčD ČSTS

II. VH zvolila

 1. Předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano
 2. VH sloučila skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi v jednu pracovní komisi a zvolila Jaroslava Kupsu
 3. Ověřovatele zápisu pana Jaroslava Kupsu
 4. Předsednictvo divize ve složení:  Ing. Zdeněk Řeřábek, Jaroslav Kupsa, Mgr. Tibor Stano
 5. Dozorčí komisi divize ve složení: Hana Stehlíková, Martina Sudová, Stanislav Halaška
 6. Delegáta na řádné a mimořádné  VK ČSTS konané v roce 2023 a 2024: Ing. Zdeněk řeříbek, náhradník: Mgr. Tibor Stano

III. VH ukládá

VH  ukládá představenstvu  JčD ČSTS zajistit organizaci školení po členy i nečleny JčD ČSTS v termínu září – prosinec 2023 s maximální dotací 15.000,- Kč s konta divize

V Táboře dne 17.4.2023

Za pracovní komisi: Jaroslav Kupsa v.r.

Předseda a zapisovatel: VH: Mgr. Tibor Stano v.r.

Předseda představenstva divize Mgr. Tibor Stano v.r.

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Kupsa v.r.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  17.4.2023 od 17,00 hodin v sídle advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba Představenstva divize
 9. Volba Dozorčí komise divize
 10. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2023 a 2024
 11. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 12. Různé
 13. Usnesení
 14. Závěr

Usnesení z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 3.10.2022

Usnesení z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 3.10.2022

1. VH schvaluje program VH JčD ČSTS

2. VH zvolila:

 1. Předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano
 2. VH sloučila skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi v jednu pracovní komisi a zvolila její složení Jaroslav Kupsa
 3. Ověřovatele zápisu Jaroslava Kupsu
 4. Delegáty na řádné a mimořádné  VK ČSTS konané v roce 2022 a 2023

- Mgr. Tibor Stano

- Jaroslav Kupsa

3.VH ukládá

VH neukládá, s ohledem na malý počet delegátů z JčD, zvoleným delegátů na VK ČSTS žádné pevné doporučení a ponechává po prošlé diskusi jejich hlasování na VK ČSTS na jejich úvaze.

 

V Táboře dne 3.10.2022

Za pracovní komisi: Jaroslav Kupsa v.r.

Předseda a zapisovatel: Mgr. Tibor Stano v.r.

Předseda představenstva divize Mgr. Tibor Stano v.r.

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Kupsa v.r.

Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 3.10.2022

Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 3.10.2022 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2022, 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  3.10.2022 od 17,00 hodin v sídle advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2022 a 2023
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Valná hromada JčD ČSTS plánovaná na den 11.4.2022 od 17,00 hodin se k žádostem členů zrušuje

Valná hromada JčD ČSTS plánovaná na den 11.4.2022 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor se k žádostem členů zrušuje. Bude svolána v řádné lhůtě dle dokumentů ČSTS a Občanského zákoníku.

Mgr. Tibor Stano,

předseda JčD ČSTS

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS 2022

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  11.4.2022 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2022 a 2023
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Český svaz tanečního sportu Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 4.10.2021 v náhradním termínu v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

Český svaz tanečního sportu Zápis z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 4.10.2021 v náhradním termínu v 18,00 hodin hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

SOUHLAS S NÁVRHEM NA DELEGÁTA PRO VK ČSTS

VH 2021  JIHOČESKÉ DIVIZE  ČSTS       

Jméno, příjmení:..................................................................................

IDT: .....................................................................................................         

Já, výše uvedený souhlasím s návrhem do kandidátky pro VK ČSTS.

V případě zvolení za delegáta se VK ČSTS zúčastním.

 

V.................................., dne..............................

 

Podpis:..............................................................

PLNÁ MOC

Já, ____________________________________________________(Jméno a Příjmení),

 

bytem ___________________________________________,

 

IDT____________________ uděluji

                                                           p l n o u    m o c

Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………

Nar.:………………………………………………………………………………………..

Bytem:……………………………………………………………………………………..

k zastupování v plném rozsahu a hlasování na Valné hromadě Jihočeské divize ČSTS,

která se koná dne 4. 10. 2021, s místem konání v Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano,

na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 od 17:00 hod.

Platnost plné moci končí ukončením Valné hromady.

 

V _______________ dne __. _. 2021

                                                                                           Podpis: _______________________

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2021, 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  4.10.2021 od 17,00 hodin v sídle advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano, 

na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem::

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba delegátů, jejich náhradníků na Výroční konference ČSTS a mimořádné Výroční konference pro roky 2021, 2022
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 10. Usnesení
 11. Závěr

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

UPOZORNĚNÍ

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS DNE 25.11.2020 SE NEUSKUTEČNÍ od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s původním programem uvedný na pozvánce ze dne 14.10.2020.

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS SE USKUTEČNÍ DNE 25.11.2020 SVOLANOU VÝKONNOU RADOU ČSTS FORMOU INTERNETOVÉHO HLASOVÁNÍ.

Vše viz. na:

https://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/3454

V Táboře 18.11.2020

Mgr. Tibor Stano  v.r.

předseda představenstva divize

03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

 

PŘELOŽENÍ JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS Z 21.10.2020 NA 25.11.2020

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Přeložené jednání v důsledku  COVID-19 omezeních z 21.10.2020 na 25.11.2020

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  25.11.2020 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem::

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

 

Účast bude umožněna pouze účastníkům s rouškou, nebo jinou ochranou dýchacích cest!

 

V Táboře 14.10.2020

                                                                                        Mgr. Tibor Stano  v.r.

                                                                                   předseda představenstva divize

                                                                                 03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Souhlas s návrhem na delegáta pro VK ČSTS

VH 2020  JIHOČESK0 DIVIZE  ČSTS

Souhlas s návrhem na delegáta pro VK ČSTS

Předkládá:             

IDT:                 

Jméno:                                 

Příjmení:                                    

Datum:

Podpis:

Plná moc

PLNÁ MOC

 

Já, ____________________________________________________(Jméno a Příjmení),

 

bytem ___________________________________________,

 

IDT____________________ uděluji

p l n o u    m o c

  Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………… Nar.:………………………………………………………………………………………..

Bytem:……………………………………………………………………………………..

  k zastupování v plném rozsahu a hlasování na Valné hromadě Jihočeské divize ČSTS, která se koná dne 21. 10. 2020, s místem konání v Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 od 17:00 hod.

Platnost plné moci končí ukončením Valné hromady.

 

V _______________ dne __. _. 2020

                                                                                           Podpis: _______________________

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  21.10.2020 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor s tímto programem::

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Zpráva dozorčí komise
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.

V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

Účast bude umožněna pouze účastníkům s rouškou, nebo jinou ochranou dýchacích cest!

V Táboře 21.9.2020

                                                                                       Mgr. Tibor Stano  v.r.

                                                                                  předseda představenstva divize

                                                                                 03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Jihočeské divize ČSTS – 03 konané 24.4. 2019

Přítomni:           Mgr. Lucie Stano, Martina Sudová, Lucie Hnojnová

Omluveni:        ----------         

Program:         1.  Volba předsedy

                        2. Různé

1. Volba předsedy:

Slečna Lucie Hnojnová navrhla na předsedu paní Martinu Sudovou. Paní Matina Sudová prohlašuje, že souhlasí, aby byla zvolena do funkce předsedkyně Dozorčí komise Jihočeské divize (DkJčD). Po projednání návrhu se  DkJčD dohodla na osobě paní Martiny Sudové jako předsedkyni DkJčD.

Hlasování č. 1 – 100% schváleno

– předsedou Dozorčí komise Jihočeské divize ČSTS zvolena paní Martina Sudová

2. Různé:

DkJčD schválila kromě ústní a korespondenční komunikace členů DkJčD komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty.

Hlasování č. 2 – 100% schváleno

Zapsala: Mgr. Lucie Stano          (24.4. 2019)

Zápis ověřila:  Lucie Hnojnová  (24.4.2019)    

Zápis z 1. jednání Představenstva Jihočeské divize – 03 konané 20. 04. 2019

1. Volba předsedy, místopředsedy, soutěžního komisaře

a) Na předsedu JčD-03 navržen Mgr. Stano Tibor

Hlasování č. 1 – 100% schváleno – předseda JčD-03 Mgr. Stano Tibor

b) Na místopředsedu JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

Hlasování č. 2 – 100% schváleno – místopředseda JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

c) Na soutěžního komisaře JčD-03 navržen p.Kupsa Jaroslav

Hlasování č. 3 – 100% schváleno – soutěžní komisař p.Kupsa Jaroslav

Úkol 1/01:     Přvo ukládá informovat o zvoleném představenstvu divize presidenta, vicepresidenta a sekretariát ČSTS.

Termín:          do 30. 4. 2019

Zodpovídá:    Mgr. Tibor Stano 

Úkol 1/02:     Přvo ukládá zaslat VS ČSTS dokumenty z jednání VH 2019

Termín:          do 30. 4. 2019

Zodpovídá:    Mgr. Tibor Stano

Hlasování č. 5 – předložené úkoly - 100% schváleno

Usnesení z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v náhradním termínu v 18,00 hodin

1. VH schvaluje

 1. Program VH JčD ČSTS

2. VH zvolila

 1. Předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano
 2. VH sloučila skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi v jednu pracovní komisi a zvolila její složení Jaroslav Kupsa
 3. Ověřovatele zápisu Jiří Bureš
 4. Předsednictvo divize ve složení

- Ing. Zdeněk Řeřábek

- Jaroslav Kupsa

- Mgr. Tibor Stano

 1. Dozorčí komisi divize ve složení

- Lucie Stano

- Martina Sudová

- Lucie Hnojnová

 1. Delegáty na řádné a mimořádné  VK ČSTS konané v roce 2019

- Mgr. Tibor Stano

- Ing. Zdeněk Řeřábek

- Jaroslav Kupsa 1. náhradník

- Lucie Stano 2. náhradník

1. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

1. Zahájení

Zahájení provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano v 17,00 hodin. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že není přítomna nadpoloviční část základny a VH JčD ČSTS není usnášení schopná. Jednání dle stanov ČSTS se přesouvá dle stanov na náhradní termín tj. o hodinu později 17.4.2019 v 18,00 hodin

Zahájení v 17.4.2019 v 18,00 hodin provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že je přítomno 12 registrovaných.

2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu Jaroslav Kupsa navrhl na předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano

Hlasování (aklamací) č. 1 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Předseda VH  navrhl sloučit komise v jednu a to ve složení Jaroslav Kupsa. Za ověřovatele zápisu byl navržen předsedou VH Jiří Bureš.

Hlasování (aklamací) č. 2 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

2. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

3. Schválení programu jednání

Předseda VH JčD ČSTS navrhl schválit program VH JčD tak, jak byl uveden na pozvánce, v tomto znění:

 1. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 2. Schválení programu jednání

 3. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 4. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 5. Zpráva dozorčí komise

 6. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 7. Volba Představenstva divize

 8. Volba Dozorčí komise divize

 9. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2019

 10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 11. Hlasování (aklamací) č. 3 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

   

3. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

8. Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

Jaroslav Kupsa navrhl volbu aklamací.

Hlasování (aklamací) č. 5 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Předseda VH JčD ČSTS navrhl kandidátku za připravenou dosavadním představenstvem JčD ČSTS do představenstva na další volební období v tomto složení: Ing. Zdeněk Řeřábek, Mgr. Tibor Stano,  Jaroslav Kupsa

Hlasování (aklamací) č. 6 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen    

Předseda VH JčD ČSTS navrhl kandidátku za připravenou dosavadním představenstvem JčD ČSTS do dozorčí komise JčD ČSTS  na další volební období v tomto složení:

Mgr. Lucie Stano, Martina Sudová, Lucie Hnojnová.

Hlasování (aklamací) č. 7 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2019 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  17.4.2019 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529/6, 390 02 Tábor s tímto programem::

 1. Zahájení

 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 6. Zpráva dozorčí komise

 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 8. Volba Představenstva divize

 9. Volba Dozorčí komise divize

 10. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2019

 11. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 12. Různé

 13. Usnesení

 14. Závěr

  Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.

  V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

   

  V Táboře 18.3.2019

                                                                                         Mgr. Tibor Stano  v.r.

                                                                                    předseda představenstva divize

                                                                                   03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu 14,00 hodin

v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

Zápis z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS - ČÁST 1.

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu v 14,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

Zápis z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS - ČÁST 2.

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu v 14,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

ŠKOLENÍ Z KATALOGU FIGUR PRO TŘÍDY E,D,C v STT a LAT

POŘADATEL: Jihočeská divize ČSTS

LEKTOŘI: Ing. Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Zborovská 2696, 390 03 Tábor

Vstup do tělocvičny zadním vchodem ze strany Zimního stadionu kolem budovy s velkým písmenem A. Když tak volejte na tel 602/491783.

TERMÍN: 8.5.2018     

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8,30  – otevření sálu

                    8,45  – prezence

                    9,00  – 11,30 školení I. část

                    11,30 – 12,30 přestávka

                    12,30 – 15,00 školení II. část   

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastnit se mohou všichni členové JčD ČSTS a zástupci kolektivních členů s platnou registrací v JčD ČSTS.  Dále nečlenové    ČSTS, kteří prokáží, že aktivně trénují taneční pár, ve kterém je alespoň jedna osoba řádným členem JčD ČSTS a to písemným prohlášením osob z páru, přítomností tohoto páru.

INFORMACE: Náklady na školení hradí zcela JčD ČSTS. 

                        Občerstvení se nezajišťuje!

PŘIHLÁŠKY: Mgr. Tibor Stano, předseda JčD ČSTS, e-mailová adresa: dance.atak@seznam.cz s uvedením jména, příjmení a adresy trvalého bydliště.

KONTAKT: Mgr. Tibor Stano, předseda JčD ČSTS, tel.: 602/491783, e-mail:

dance.atak@seznam.cz

Plná moc na VH JčD ČSTS

VZOR  PLNÉ MOCI

NA VALNOU HROMADU JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS

 
 
ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU 2018

03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

dne 21.4.2018 ve 13,00 hodin

Zápis z 5. jednání představenstva Jihočeské divize

Účast :               Mgr. Tibor Stano, Ing. Zdeněk Řeřábek, Jaroslav Kupsa

Omluveni:        ----------         

Program:         1.  VIII. Zimní olympiáda dětí a mládeže

Jihočeská divize ČSTS

Český svaz tanečního sportu

Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 23.4.2017 v náhradním termínu v 16,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

           

 

ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017

    03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Dokumenty z VH 2015 Jihočeské divize

Schůze představenstva divize - korespondenční

3.3.2015

Přítomni: Stano, Kupsa, Řeřábek

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

Zápis z 1.jednání představenstva Jihočeské divize konané 12.6.2011

Dne 12.6.2011 se v Táboře konalo 1.jednání představenstva Jihočeské divize. Zápis najdete v tomto dokumentu.

Pozvánka na VH 2011 Jihočeské divize

Pozvánku na valnou hromadu 2011 Jihočeské divize najdete v tomto pdf dokumentu.

Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže 2010

V Jihočeském kraji nominaci na Hry IV. Zimní Olympiády dětí a mládeže 2010 v Liberci získal v nominační soutěži pár Hofhansl Adam & Brožáková Lenka - Tělocvičná j.Sokol-TK Čtyřlístek (CZ)

Zápis z 7.jednání představenstva Jihočeské divize konané 31.10.2009

Dne 31.10.2009 se v Českých Budějovicích konalo 7.jednání představenstva Jihočeské divize. Zápis najdete v tomto PDF dokumentu.