Detailní údaje divize

4 - Plzeňská divize
Předseda: Ing., Ph.D. Michal Varnuška
Telefon:
Adresa: Ing., Ph.D. Michal Varnuška
Kaznějovská 58
323 00 Plzeň 23
E-mail(y): michal.varnuska@gmail.com
Oficiální zprávy

Schválení příspěvku na taneční soutěž Velká cena západních Čech dětí juniorů a mládeže, Taneční liga seniorů Plzeň 2024

Na základě prosby tanečního klubu MZ Dance Team Plzeň a následného hlasování byl jednohlasně schválen představenstvem divize příspěvek 10000 Kč na taneční soutěž Velká cena západních Čech dětí juniorů a mládeže, Taneční liga seniorů Plzeň 2024 (30.3.2024). Na této akci se zároveň koná přidružená soutěž Mistrovství Západních Čech ve spolupráci s Karlovarskou divizí.

Michal Varnuška, předseda Plzeňské divize

Usnesení a zápis VH D04 2023-2

6.11.2023 proběhla ve Plzni valná hromada Plzeňské divize, zápis a usneseni viz. ../../../../../cs/Files/GetFile/4929

Michal Varnuška

Pozvánka na valnou hromadu Plzeňské divize D04 2023-2

Valná hromada Plzeňské divize D04 2023-2

Valná hromada Plzeňské divize D04 se koná v pondělí 6.11.2023 od 18:00 hodin v salónku Café Regner (1. patro, Bezručova 7, Plzeň), s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Volba delegátů na valné shromáždění ČSTS (1 delegát)
 7. Návrhy pro jednání valného shromáždění 
 8. Různé
 9. Usnesení
 10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS. V případě, že nebude valná hromada usnášení schopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 19.00 hodin 6.11.2023 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

 

V Plzni 6.10.2023, Ing. Michal Varnuška, Ph.D.

Předseda představenstva Plzeňské divize

Usnesení a zápis VH D04 2023

18.4.2023 proběhla ve Plzni valná hromada Plzeňské divize, zápis a usneseni viz. : ../../../../../cs/Files/GetFile/4754

Michal Varnuška

Valná hromada Plzeňské divize D04 2023

Valná hromada Plzeňské divize D04 se koná v úterý 18.4.2023 od 17:00 hodin v salónku Café Regner (1. patro, Bezručova 7, Plzeň), s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Volba představenstva a dozorčí komise
 7. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS (2 delegáti)
 8. Východiska a doporučení pro další funkční období
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS. V případě, že nebude valná hromada usnášení schopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18.00 hodin 18.4.2023 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

 

V Plzni 26.3.2023, Ing. Michal Varnuška, Ph.D.

Předseda představenstva Plzeňské divize

 

Usnesení a zápis VH D04 2022

26.4.2022 proběhla ve Stodě valná hromada Plzeňské divize:

Michal Varnuška

Valná hromada Plzeňské divize - 26.4.2022

Valná hromada Plzeňské divize se koná dne 26.4.2022 od 18:00 hodin v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní 477, 333 01 Stod, s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS (2 delegáti)
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
 8. Návrhy pro jednání Výroční konference
 9. Usnesení
 10. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášení schopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 19.00 hodin 26.4.2022 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

V Plzni 22.3.2022

Ing.Michal Varnuška, Ph.D., předseda představenstva Plzeňské divize

Zápis z korespondenčního hlasování D04-22-01 ze dne 5.3.2022

Na základě korespondenčního hlasování byla kladně přijata všemi členy představenstva žádost týkající se finanční podpory 10000 Kč na soutěž Velká cena MZ Dance Team Plzeň - TL Seniorů konaná 12.3.2022.

Za plzeňskou divizi předseda představenstva 5.3.2022,

Michal Varnuška

 

Usnesení a zápis z VH 2021

3.10.2021 proběhla ve Stodě valná hromada Plzeňské divize:

Michal Varnuška

Valná hromada Plzeňské divize - 3.10.2021

Valná hromada Plzeňské divize se koná dne 3.10.2021 od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Stodě (Nádražní 477, 333 01 Stod), s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
 6. Volba dozorčí komise
 7. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS (2 delegáti)
 8. Východiska a doporučení pro další funkční období
 9. Návrhy pro jednání Výroční konference
 10. Různé
 11. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 20.00 hodin 3.10.2021 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

 

V Plzni 3.9.2021

Ing.Michal Varnuška, Ph.D.

Předseda představenstva Plzeňské divize

Zápis z korespondenčního hlasování D04-21-01 ze dne 18.3.2021

Na základě korespondenčního hlasování byly uzavřen a odhlasován jediný bod týkající se podpory soutěže Českomoravský pohár konající se 20.3.2021 v Plzni, více viz. zápis.

Zápis z korespondenčního hlasování D04-20-01 ze dne 12.12.2020

Na základě korespondenčního hlasování byly uzavřen a odhlasován jediný bod hlasování týkající se podpory kolektivních členů divize, více viz. zápis

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zrušení náhradní valné hromady (25.11.2020) a nahrazení korespondenční formou

Vzhledem ke stále probíhající špatné epidemiologické situaci a nemožnosti hromadných akcí se ruší konání valné hromady Plzeňské divize v původním rozsahu, která se měla konat 25.11.2020 v středisku volného času Radovánek na adrese Komenského 42, Plzeň Bolevec. Valná hromada je podle rozhodnutí VR nahrazena korespondenční formou v nejnutnějším rozsahu, bliže v JRVK20 (https://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/3484).

Michal Varnuška

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Pozvánka na valnou hromadu Plzeňské divize (náhradní termín)

Valná hromada divize se koná dne 25.11.2020 od 18:00 hodin v středisku volného času Radovánek na adrese Komenského 42, Plzeň Bolevec, s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 6. Volba dozorční komise

 7. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS (3 delegáti, 1 náhradník)

 8. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 10. Různé

 11. Usnesení

 12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 19.00 hodin 25.11.2020 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)


V Plzni 22.10.2020

Ing.Michal Varnuška, Ph.D.

Předseda představenstva Plzeňské divize

Zrušení valné hromady 14.10.2020

S ohledem na stávající epidemielogickou situaci a v souvislosti s nařízením Vlády ČR a VR ČSTS se ruší valná hromada divize, která se měla konat dne 14.10.2020 od 20:00 hodin v Café-Beseda. O dalším termínu konání se rozhodne na základě vývoje situace,

Michal Varnuška, předseda divize

 

Pozvánka na valnou hromadu Plzeňské divize

Valná hromada divize se koná dne 14.10.2020 od 20:00 hodin v Café-Beseda (Kopeckého sady 13, 301 00 Plzeň) s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 6. Zpráva dozorčí komise

 7. Volba dozorční komise

 8. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS (3 delegáti, 1 náhradník)

 9. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 11. Různé

 12. Usnesení

 13. Závěr

   

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 21.00 hodin 14.10.2020 na témže místě. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

 

V Plzni 14.9.2020, Ing. Michal Varnuška, Ph.D.

Předseda představenstva Plzeňské divize

Zápis z jednání představenstva Plzeňské divize ze dne 24.6.2020

 

Datum a čas konání: 24.6.2020, 19:30 

Místo: Měšťanská beseda, Plzeň 

Účel jednání: schůze představenstva byla svolána ze jediným účelem, a to vytvoření vnitřní směrnice divize požadovaných výkonnou radou ČSTS z jednání VR17. 

Přítomni

 • Ing. Michal Varnuška, Ph.D. (předseda divize) 

 • Pavel Vild (místopředseda divize) 

 • Ing. Pavel Cích (soutěžní komisař)  

 • Ing. Jan Blažek 

Omluveni

 • MgA. Filip Gregoriades 

 

Průběh jednání: jednání se zúčastnily čtyři členové představenstva, jednání bylo tedy usnášeníschopné.  V průběhu jednání byla vytvořena a jednohlasně schválena vnitřní směrnice divize uvedena v příloze zápisu: 

 

Za plzeňskou divizi, 24.6.2020, Michal Varnuška    

 

Příloha: vnitřní směrnice plzeňské divize

../../../../../cs/Files/GetFile/3313

Zápis - představenstvo

Zápis ze zasední představenstva Plzeňské divize ze dne 17.12.2019

../../../../../cs/Files/GetFile/3082

Usnesení VH

Usnesení VH Plzeňské divize ze dne 17.12.2019

../../../../../cs/Files/GetFile/3081

Zápis VH

Zápis VH Plzeňské divize ze dne 17.12.2019

../../../../../cs/Files/GetFile/3080

Pozvánka na mimořádnou VH 17.12.2019

Zápis ze schůzky bývalého představenstva PD_04

Dne 24.10. 2019 se sešlo bývalé představenstvo PD_04 a zabývalo se situací, která vznikla v PD_04.

Bývalé představenstvo PD_04 a zároveň čtyři vedoucí klubů z 5 (KČ) nesouhlasí s praktikami, které provedl MZ-Dance Team za pomocí svazových představitelů. Důrazně odmítáme takové jednání. Bývalé představenstvo PD_04 podává odvolání proti konané VH svolané VR (neúplnost pozvánky). Odvolání podává celé bývalé představenstvo PD_04 k VR.

Dále nevidíme důvod, proč by se poplatek za podání odvolání nemohl zaplatit z účtu PD_04.

Za představenstvo PD_04 Evžen Krejčík.

VH Plzeňské divize dne 16.10.2019

V místě: v salónku restaurace Alfa, ulice Americká 663/17, Plzeň

Pozvánka na VH (k MVK2019)

V návaznosti na rozhodnutí RR o neplatnosti delegátů D04 a povinnosti VR dle Stanov čl.17, bod 2 svolává VR VH D04 Plzeňské.

Předsednictvo PD-04

Předsednictvo PD-04

Usnesení VH 04_2019

Usnesení VH 04_2019

Pozvánka na VH 2019 divize 04

Pozvánka na VH 2019 divize 04

Usnesení VH 2018

Usnesení VH 2018

Valná hromada 2018 Plzeňské divize

Dne 22.4.2018 se uskuteční Valná hromada divize. Více viz pozvánka.

Usnesení VH 2017 Plzeňské divize

Valná hromada divize D04 2017

Dne 23.4.2017 se uskuteční od 19:00 Valná hromada divize s tímto programem:

Valná hromada 2016 Plzeňské divize

Mimořádná VH Plzeňské divize se uskuteční dne 28.1.2016, v 15 hodin v kavárně Besedy. Více viz pozvánka.

Usnesení VH 2015 Plzeňské divize

Pozvánka na VH 2015 Plzeňské divize

Pozvánku na valnou hromadu 2015 Plzeňské divize najdete v tomto PDF dokumentu

Složení předsednictva Plzeňské divize

Po řádné Valné hromadě v r. 2011 pracuje předsednictvo PD ve složení:

Předseda: Evžen Krejčík, tel.: 603956645
Místopředseda: Andrea Lišková

Soutěžní komisař: Pavel Cích, tel.: mobil: 723 732 429
Členové představenstva: Jana Beranová, MgA. Filip Gregoriades, Jiří Hájek, Pavel Vild

Zápis ze schůze předsednictva PD 19. 6. 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PLZEŇSKÉ DIVIZE,
která se konala 19. června 2011 v Měšťanské besedě v Plzni
 
první zasedání po volbě předsednictva divize na řádné valné hromadě, která proběhla dne 12. června 2011

Usnesení z řádné Valné hromady

Usnesení
 
valné hromady divize 04 - Plzeňská,
konané dne 12. 6. 2011 ve Stodu u Plzně
1. VH schvaluje

Zápis ze schůze předsednictva PD 10. 4. 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PLZEŇSKÉ DIVIZE,
která se konala 10. dubna 2011 v Měšťanské besedě v Plzni
 
Program:

Pozvánka na řádnou Valnou hromadu Plzeňské divize

Pozvánka
           
 Valná hromada divize se koná
 dne 12. 6. 2011 od 10:00 hod.
v Kulturním domě Stod, Nádražní 477
 
s tímto programem:
 

Zápis ze schůze předsednictva PD 18. 4. 2010

Zápis ze schůze předsednictva Plzeňské divize ČSTS,
která se konala 18. 4. 2010 v Měšťanské besedě v Plzni
 
Přítomni: Cích, Parlásek, Lišková, Gregoriades F.

Složení představenstva Plzeňské divize

Předseda: Pavel Cích, tel.: mobil: 723 732 429
Místopředseda: Evžen Krejčík, tel.: 603956645
Soutěžní komisař: Ing. Václav Parlásek, tel.: 724939459
Členové představenstva: Jana Beranová, Andrea Lišková, MgA. Filip Gregoriades, Pavel Vild