Detailní údaje divize

5 - Karlovarská divize
Předseda: Jan Jadlovský
Telefon:
Adresa: Jan Jadlovský
M.Kopeckého 1
350 02 Cheb 2
E-mail(y): jan.jadlovsky@seznam.cz
Oficiální zprávy

Zápis z korespondenčního hlasování D05-01-24

Dne 21.03.2024 bylo svoláno předsedou Karlovarské divize korespondenční hlasování k následujícího bodu:

Souhlasím s podporou 5.000 Kč z divizního účtu na podporu soutěže Velká cena západních Čech dětí juniorů a mládeže, Taneční liga senior, která bude pořádána dne 30.03.2024 v Plzni. Hlasováním byl tento návrh jednomyslně schválen.

Cheb dne 21.03.2024

Jan Jadlovský, předseda KV divize

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská - 2023

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská - 2023

Český svaz tanečního sportu

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská

konané dne 19.04.2023 v Chebu, Matěje Kopeckého 1

 1. VH schvaluje

Zprávu o činnosti divize za uplynulé funkční období

Zprávu o hospodaření divize za uplynulé funkční období

Zprávu dozorčí komise za uplynulé funkční období

Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

      2. VH bere na vědomí tyto písemné materiály:

Stav členské základny

Podrobný přehled hospodaření divize za rok 2022

      3. Delegát na VK ČSTS 2023 - Jan Jadlovský, IDT 10105948, byl zvolen na minulé valné hromadě, změna není. Návrhy pro VK z divize 05 nejsou žádné.

       4.VH ukládá

Představenstvu divize řídit se v roce 2023 materiálem "Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)“, snažit se vytvořit podmínky vedoucí  k navýšení členské základny – podpora konání regionálních soutěží, poskytovat finanční příspěvky na konání soutěží dle podmínek schválené představenstvem dne 12.02.2022.

Dozorčí komisi divize - řádně plnit úkoly dle platných stanov ČSTS.

VH proběhla dle programu pozvánky, bez připomínek a doplnění programu, ve schváleném znění a ve stanoveném rozsahu.

Předseda VH: Jan Jadlovský

Předseda představenstva divize: Jan Jadlovský

Ověřovatel zápisu: Vladimír Hána

Za návrhovou komisi: Jan Jadlovský

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2023 - 05 Karlovarské DIVIZE

Valná hromada divize se koná dne 18.04.2023 od 17,00   hod. v 5. ZŠ Cheb – vchod ze dvora, Matěje Kopeckého 1, Cheb s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období(včetně hospodaření)
 8. Návrhy pro jednání výroční konference ČSTS 2023
 9. Různé
 10. Usnesení
 11. Závěr

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská - 2022

Český svaz tanečního sportu

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská

konané dne 22.04.2022 v Chebu, Matěje Kopeckého 1

 

 1. VH schvaluje

Zprávu o činnosti divize za uplynulé funkční období

Zprávu o hospodaření divize za uplynulé funkční období

Zprávu dozorčí komise za uplynulé funkční období

Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 

 1. VH bere na vědomí tyto písemné materiály:

Stav členské základny

Podrobný přehled hospodaření divize za rok 2021

 

 1. VH zvolila

Delegáta na řádné a mimořádné VK ČSTS 2022 a 2023 - Jan Jadlovský, IDT 10105948

 

 1. VH ukládá

Představenstvu divize řídit se v roce 2022 materiálem "Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)“, snažit se vytvořit podmínky vedoucí  k navýšení členské základny – podpora konání regionálních soutěží.

Dozorčí komisi divize - řádně plnit úkoly dle platných stanov ČSTS.

Návrhy pro VK z divize 05 nejsou žádné.

 

VH proběhla dle programu pozvánky, bez připomínek a doplnění programu, ve schváleném znění a ve stanoveném rozsahu.

 

Předseda VH: Jan Jadlovský

Předseda představenstva divize: Jan Jadlovský

Ověřovatel zápisu: Vladimír Hána

Za návrhovou komisi: Jan Jadlovský

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2022 - 05 Karlovarské DIVIZE

Valná hromada divize se koná dne 22.04.2022 od 16,00   hod. v 5. ZŠ Cheb – vchod ze dvora, Matěje Kopeckého 1, Cheb s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Zpráva o činnosti za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6. Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 7. Východiska a doporučení pro další funkční období(včetně hospodaření).
 8. Volba delegátů na řádné a mimořádné výroční konference ČSTS 2022 a 2023
 9. Návrhy pro jednání řádné a mimořádné výroční konference ČSTS 2022 a 2023
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

Zápis ze schůze představenstva Divize 05 Karlovarská – ze dne 12.02.2022

Na základě rezignace Martina Kučery na funkci předsedy představenstva a členství v představenstvu divize byla Janem Jadlovským svolána schůze představenstva. Účastníci schůze Jitka Řehořová, Štěpánka Dostálová, Vladiímr Hána a Jan Jadlovský.

 1. Předsedou představenstva byl zvolen Jan Jadlovský.
 2. Místopředsedou představenstva byl zvolen Vladimír Hána.
 3. Vzhledem k aktuálnímu stavu členské základny naší divize bylo rozhodnuto o finanční podpoře konání soutěží v našem regionu v roce 2022:
 • Částka 5.000,- Kč na konání postupové soutěže/soutěží konaných v jeden den jedním pořadatelem, členem naší divize; maximálně 2x za rok pro jednoho pořadatele. Pokud bude v našem regionu pořádat postupovou soutěž nečlen naší divize, bude poskytnutí podpory a výše podpory na rozhodnutí představenstva.
 • Částka 3.000,- Kč na pořádání klubové soutěže/soutěží, 1x za rok.

Příloha: Rezignace M. Kučery ze dne 27.01.2022

Zápis zapsal: Jan Jadlovský

Zápis ověřil: Vladimír Hána

Usnesení valné hromady divize 05

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská - 2021

Český svaz tanečního sportu

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská

konané dne 06.10.2021 v Café Globus Karlovy Vary, Obchodní 30, 360 01 Jenišov

1.

VH schvaluje

 1. Zprávu o činnosti divize za uplynulé funkční období
 2. Zprávu o hospodaření divize za uplynulé funkční období
 3. Zprávu dozorčí komise za uplynulé funkční období
 4. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

2.

VH bere na vědomí

 1. tyto písemné materiály:

- stav členské základny

- podrobný přehled hospodaření divize za rok 2020

- rezignaci Jana Jadlovského na funkci předsedy a jeho kandidaturu na post místopředsedy

- kandidaturu Martina Kučery na post předsedy divize

 1. výsledky jednání VH proběhla dle programu pozvánky, proběhla volba nového předsedy a doplnění programu, ve schváleném znění a ve stanoveném rozsahu

3.

VH zvolila

 1. Předseda divize:

 

- předsedou byl po rezignaci Jana Jadlovského zvolen:  Martin Kučera IDT 10624739  (předseda)

- Jan JadlovskýIDT 10105948 (násl. zvolen místopředsedou představenstva)

 1. Delegáty VK ČSTS 2021 (uvést, jméno, příjmení a r.č. včetně náhradníků a jejich podpis potvrzující převzetí delegačních lístků)

- Martin Kučera IDT 10624739

       náhradník:

- Jan JadlovskýIDT 10105948

4.

VH ukládá

 1. Představenstvu divize řídit se v roce 2021 materiálem "Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)“, snažit se vytvořit podmínky vedoucí  k navýšení členské základny a podporu všech KČ.
 2. Dozorčí komisi divize - řádně plnit úkoly dle platných stanov ČSTS.
 3. Návrhy pro VK z divize 05 nejsou žádné.

 

Předseda VH: Martin Kučera

Předseda představenstva divize (nově zvolený): Martin Kučera

Ověřovatel zápisu: Martin Kučera

Za návrhovou komisi: Martin Kučera

Zápis z korespondenčního hlasování D05-01-21.

Zápis z korespondenčního hlasování D05-01-21

Dne 09.05.2021 bylo svoláno předsedou Karlovarské divize korespondenční hlasování k následujícího bodu:

Souhlasím s podporou 8.000 Kč z divizního účtu na podporu soutěže série Českomoravský pohár, která bude pořádána dne 15.05.2021 v Karlových V arech.

Hlasováním byl tento návrh jednomyslně schválen.

Cheb dne 09.05.2021

                                                                                                          Jan Jadlovský

                                                                                                 Předseda Karlovarské divize

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020 - změna termínu.

S ohledem na platná opatření proti šíření koronaviru se mění termín Valné hromady Karlovarské divize na 25.11.2020.

 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2020

POZVÁNKA  NA VALNOU HROMADU 2020

     05 Karlovarské DIVIZE 

Valná hromada divize se koná dne 21.10.2020 od 16,00   hod. v 5. ZŠ Cheb – vchod ze dvora, Matěje Kopeckého 1, Cheb s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy VH, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu jednání
 4. Volba delegátů na řádné a mimořádné výroční konference ČSTS
 5. Návrhy pro jednání řádné a mimořádné výroční konference ČSTS
 6. Různé
 7. Usnesení
 8. Závěr

 

 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz.   www.csts.cz)

 

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od  17,00 hod. (viz. Stanovy)

 

V Chebu dne 21.09.2020

 

                                                                                          Jan Jadlovský v.r.

                                                                                   předseda představenstva divize

                                                                              05 – KARLOVARSKÉ DIVIZE ČSTS

Dokumenty VH D05 2019

Usnesení valné hromady divize 05. Karlovarská - 2019

Valná hromada Karlovarské divize 2019

Valná hromada Karlovarské divize se uskuteční dne 17.4.2019, vice viz pozvánka.

Dokumenty z VH divize 2018

Valná hromada Karlovarské divize

Valná hromada Karlovarské divize se uskuteční dne 4.5.2018, vice viz pozvánka.

Valná hromada divize D05 2017

Valná hromada Karlovarské divize

Valná hromada Karlovarské divize se uskuteční dne 29.1.2016, vice viz pozvánka.

Pozvánka na VH 2015 Karlovarské divize

Pozvánku na valnou hromadu 2015 Karlovarské divize najdete v tomto PDF dokumentu.