Detailní údaje divize

7 - Liberecká divize
Předseda: Ing. Miroslav Bureš
Telefon:
Adresa: Ing. Miroslav Bureš
Horská 200
460 14 Liberec 14
E-mail(y): miroslavbures1@gmail.com
Oficiální zprávy

Zápis z korespondenčního jednání představenstva Liberecké divize 22. - 23.9.2022

Na korespondenčním jednání ve dnech 22. - 23.2022  představenstvo Liberecké divize 07 schválilo finanční podporu soutěže Podještědský pohár z prostředků divize ve výši 20.000,- Kč.

Hlasování: pro 100% hlasů - Žďárský, Rajdl, Petráň, Řádek, Bureš 

Zapsal předseda představenstva Bureš Miroslav

Usnesení valné hromady Liberecké divize konané 21.04.2022 v Liberci, v TK Koškovi - delegáti na VK ČSTS 2022

Čl. 2 Usnesení: Delegáti na Výroční konferenci ČSTS 2022

Delegáty na VK ČSTS 2022, která se bude konat 11.5.2022 v Brně byli zvoleni:

Boháč Jakub

Ing. Bureš Miroslav

Žďárský Zdeněk

1. náhradník Burešová Kamila

Vložil Ing. Bureš Miroslav, předseda představensstva

 

Valná hromada Liberecké divize se bude konat 21.4.2022 v 18:30 hod. v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec XIV - Ruprechtice

Valná hromada Liberecké divize se bude konat ve čtvrtek 21.04.2022 v 18:30 hod v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandártová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva dozorčí komise

7. Volba delegátů na VK ČSTS 2022

8. Návrhy pro jednání VK

9. Diskuze

10. Usnesení 

11. Závěr 

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná (tj. nebude přítomna nadpoloviční většina členů divize) k termínu konání, začátek bude o 1 hod. odložen a následně bude VH usnášeníschopná přítomným počtem hlasů.

V Liberci 17.3.2022

Bureš Miroslav, předseda představenstva

 

   

Usnesení valné hromady Liberecké divize konané 3.10.2021 v Liberci, v TK Koškovi - delegáti na VK ČSTS 2021

Čl. 2 Usnesení: Delegáti na Výroční konferenci ČSTS 2021

Delegáty na VK ČSTS, která se bude konat 20.10.2021 v Praze byli zvoleni:

Rajdl Přemysl

Ing. Řádek Jiří

Žďárský Zdeněk

1. náhradník Ing. Bureš Miroslav

Vložil Ing. Bureš Miroslav, předseda představenstva

 

Valná hromada Liberecké divize se bude konat v termínu neděle 3.10.2021 od 16:00 hod. v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec.

Valná hromada Liberecké divize se bude konat v neděli 3.10.2021 v 16:00 hod v TK Koškovi na adrese mVrchlického 50, Liberec s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandártová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva dozorčí komise

7. Volba delegátů na VK ČSTS 2021

8. Návrhy pro jednání VK

9. Diskuze

10. Usnesení 

11. Závěr 

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná (tj. nebude přítomna nadpoloviční většina členů divize) k termínu konání, začátek bude o 1 hod. odložen a následně bude VH usnášeníschopná přítomným počtem hlasů.

V Liberci 3.9.2021

Bureš Miroslav, předseda představenstva

 

   

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Valná hromada Liberecké divize se bude konat v termínu pondělí 16.11.2020 od 18:00 hod. v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec.

Program zůstává stejný jako u VH svolané na 19.10.2020.

Valná hromada Liberecké divize se bude konat v pondělí 16.11.2020 od 18:00 hod. v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)

3. Schválení programu jednání

4.Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva dozorčí komise

7. Volba delegátů na VK ČSTS 2020 

8. Návrhy pro jednání VK ČSTS

9. Diskuze

10. Usnesení

11 Závěr

V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná (tj. nebude přítomna nadpoloviční většina členů divize) k termínu konání, začátek bude o 1 hodinu odložen a poté bude valná hromada usnášeníschopná přítomným počtem hlasů.

V Liberci 12.10.2020

Bureš Miroslav,

předseda představenstva

 

 

Valná hromada Liberecké divize v termínu pondělí 19.10.2020 od 18:00 hod. v TK Koškovi na adrese Vrchlického 50, Liberec se ruší.

Valná hromada Liberecké divize, která se měla konat 19.10.2020 se ruší.

Zápis z jednání představenstva Liberecké divize 3.10.2020

Představenstvo Liberecké divize na svém korespondenčním jednání projednalo jediný bod programu, a to podporu soutěže ČSTS Jilemnický taneční pohár z prostředků Liberecké divize ve výši 5.000,- Kč. Pro 5/5 - Bureš, Petráň, Rajd, Řádek, Žďárský. Schváleno.

Zapsal předsada představenstva

Bureš Miroslav

Pozvánka na valnou hromadu Liberecké divize ČSTS 19.10.2020

Pozvánka

Zápis z jednání představenstva Liberecké divize 19.6.2020

Představenstvo Liberecké divize při svém korespondenčním jednání dne 18. a 19.6.2020 projednalo jediný bod programu, a to podporu soutěže Podještědský pohár 2020 částkou 20.000,- Kč z prostředků divize. Hlasování elektronickou poštu pro - 5/5 (Bureš, Petráň, Rajdl, Řádek, Žďárský). Schváleno.

Zapsal Bureš Miroslav, předseda představenstva

Zápis z jednání představenstva Liberecké divize 2.12.2019

Představenstvo Liberecké divize při svém korespondenčním jednání dne 2.12.2019 projednajo jediný bod programu, a to podpora soutěže Podještědský pohár částkou 6.000,- Kč z prostředků divize. Hlasování elektronickou poštou pro - 5/5 (Bureš, Petráň, Rajdl, Řádek, Žďárský). Schváleno.

Zapsal Bureš Miroslav, předseda přestavenstva

Nové představenstvo Liberecké divize

Zápis z jednání nově zvoleného představenstva Liberecké divize ČSTS 14.4.2019 Liberec, TŠ Koškovi.

 

Zápis z VH Liberecké divize 2019

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY LIBERECKÉ DIVIZE, KONANÉ V LIBERCI DNE 14.4.2019

Valná hromada Liberecké divize 2019

Kandidátky

Valná hromada Liberecké divize 2019

Pozvánka

Dokumenty z VH divize 2018

Valná hromada divize D07 2018

Dne 30.4.2018 se uskuteční Valná hromada divize. Další informace v pozvánce.

Valná hromada divize D07 2017

Dne 23.4.2017 se uskuteční od 16:00 Valná hromada divize s tímto programem:

Valná hromada 2016 Liberecké divize

Valná hromada Liberecké divize se uskuteční dne 29.1.2016, vice viz pozvánka.

Pozvánka na VH 2015 Liberecké divize

Pozvánku na valnou hromadu 2015 Liberecké divize najdete v tomto PDF dokumentu.

Zápisy z VH 2011 a prvního jednání nového představenstva Liberecké divize

Po skončení valné hromady Liberecké divize jsou k dispozici následující dokumenty:

Pozvánka na VH Liberecké divize a kandidátka do představenstva

Pozvánku na valnou hromadu 2011 Liberecké divize najdete v tomto PDF dokumentu. Kandidátka do představenstva divize je ke stažení  zde ( formát PDF).

Zápisy z jednání představenstva za rok 2003

Zápis č. 1/2003,Zápis č. 2/2003