Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
Název soutěžeJilemnický taneční pohár
Datum konání3.10.2020
Místo konáníJilemnice
Společenský dům Jilm
Roztocká 500
51401 Jilemnice
Pořádané soutěže
Postupové soutěže:Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-D-LAT, Senioři-II-C-STT, Senioři-II-C-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
Pohárové soutěže:Dospělí-B,A,M-STT, Dospělí-B,A,M-LAT
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202021
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Vedoucí oblasti sportu - sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)Paul Dance
Smluvní partner
Odpovědný zástupce pořadateleBoháč Jakub - Poniklá
Tel. spojení na pořadatele604878469
E-mail pořadatelebonyfac13@seznam.cz
WWW pořadatelehttp://www.pauldance.cz/
Vedoucí soutěžePavelková Dana - Pardubice 12
Hlavní sčitatelŠípek Ladislav - Přelouč
Další sčitateléRichter Karel, Dis. - Holice v Čechách
Odborný dozorMičjan Vlastimil - Pardubice 2
!PorotaBeneš Petr - Pardubice 12
Beránek Jan, Mgr. - Mirošovice
Boháč Jakub - Poniklá
Bureš Miroslav, Ing. - Liberec 14
Dorina Tatiana - Liberec
Henzély Igor - Kroměříž
Kasalová Marika, Bc. - Raspenava
Koki Emil - Smiřice
Mücková Kristýna, Mgr. - Praha 4
Němeček Michal, Mgr. et Mgr. - Hradec Králové 2
Petráň Aleš, Ing. - Liberec 14
Rybníčková Zuzana - Praha
Šabíková Lucie - Praha 4
Taraba Jan Jakub, Ing. - Praha 412
Třeštiková Andrea - Praha
1.10.2020
Hudební doprovodTS Paul Dance - reprodukovaná hudba
Velikost parketu12 x 10 m
Termín pro přihlášení1.10.2020 21:59:59
Startovné
100 Kč/osobu : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-D-LAT, Senioři-II-C-STT, Senioři-II-C-LAT, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
100 Kč/osobu : Pohárová
Dospělí-B,A,M-STT, Dospělí-B,A,M-LAT
!Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
08:45 - porada poroty
09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
08:00 - 08:45 : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-C-STT, Jun-II-D-STT, Jun-II-C-STT, Jun-I-E-STT, Jun-II-E-STT
08:00 - 10:00 : Postupová
Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-LAT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-LAT
08:00 - 11:15 : Postupová
Dospělí-C-STT, Dospělí-B-STT, Mládež-E-STT, Mládež-D-STT
08:00 - 12:30 : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-E-STT, Mládež-C-STT, Mládež-B-STT
08:00 - 14:00 : Postupová
Dospělí-C-LAT
08:00 - 14:00 : Pohárová
Dospělí-B,A,M-STT
08:00 - 15:00 : Postupová
Dospělí-D-LAT, Mládež-E-LAT, Mládež-B-LAT
08:00 - 16:15 : Postupová
Dospělí-B-LAT, Dospělí-E-LAT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-LAT
08:00 - 18:00 : Pohárová
Dospělí-B,A,M-LAT
08:00 - 18:50 : Postupová
Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-D-LAT, Senioři-II-C-STT, Senioři-II-C-LAT
1.10.2020
Vstupné100,- Kč; děti a studenti po předložení studentského průkazu a držitelé průkazů ZTP, ZTPP 70,- Kč.
CenyPro první tři páry v každé soutěži.
Úhrada nákladůPorotcům a funkcionářům dle finančního řádu ČSTS a pravidel ČSTS
!Ostatní sděleníAktuální informace z 30. 9.: Soutěž proběhne, avšak za zpřísněných hygienických opatření: - Všichni účastníci, doprovod i diváci musí používat roušku (kromě tančících párů). - Prostory kulturního domu budou rozděleny na sektory: - sektor pro taneční páry a jejich doprovod - sektor pro diváky (pouze balkón) - sektor pro porotce a funkcionáře - omezte prosím pohyb v přízemí, kde budou tou dobou probíhat krajské volby - Párům bude povolen následující doprovod, který bude mít přístup do šaten a na taneční sál: v kategoriích Jun I a Jun II 2 osoby na pár, v kategorii mládež 1 osoba na pár, v kategoriích dospělí a senioři žádná osoba. - Všichni ostatní budou muset do sektoru diváků (balkón), jehož kapacita je velmi omezená (60 lidí), proto zvažte, zda je účast dalších osob nutná. - Všichni účastníci, doprovod i diváci dostanou přiděleno očíslované sedadlo. Vzhledem k tomu, že se osoby v prostorách kulturního domu několikrát obmění a číslovaná sedadla budou přidělována dalším osobám, bude tentokrát registrován i odchod ze soutěže. U vstupu prosím hlaste, že soutěž opouštíte. - Pokud dojde k naplnění kapacity sektoru pro diváky, budou muset další diváci počkat na uvolnění míst. - Vchod pro porotce a funkcionáře bude ze zadní strany budovy (nouzový východ). K parkování prosím využívejte parkoviště před kulturním domem, po jeho pravé straně a také velké parkoviště ze zadní strany budovy. Na parketu je zakázáno používat olej. Parket bude upraven a pro tanečníky bude připravena voda na navlhčení podrážek. Celou soutěž bude dokumentovat profesionální fotografka. Fotografie najdete v týdnu po soutěži na www.danceforum.cz. Sledujte prosím propozice soutěže. Dojde-li k dalším změnám, budou připojeny jako aktuální info pod tímto textem.30.9.2020
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilVedoucí oblasti sportu
Soutěž přísluší k divizi07 - Liberecká divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 17200,00 Kč
zaplacená částka: 17200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 12.2.2020 převodem z účtu
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.