Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
Název soutěžeBřeclavská romance 2020
!Datum konání3.10.202012.3.2020
!Místo konáníBřeclav - Charvátská Nová Ves
Sokolovna
Tyršův sad 4
69006 Břeclav
26.9.2020
Pořádané soutěže
!Postupové soutěže:Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT17.9.2020
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací112003
Soutěžní komisařDivize 11 - Robert Kazda - kazda@bkom.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)ČSTS
Smluvní partnerMěsto Břeclav
Odpovědný zástupce pořadateleKosmák Václav - Břeclav 2
Tel. spojení na pořadatele602 508 279
E-mail pořadatelevkosmak@seznam.cz
WWW pořadatele
Vedoucí soutěžeFelcmanová Hana, Ing. - Zlín 1
Hlavní sčitatelHerodek Martin - Vyškov 1
Další sčitateléKolařík Martin, Ing., Ph.D. - Zlín 1
Odborný dozorSkotal Jaromír, Mgr. - Brno 35
!PorotaDrha Michal - Brno 25
Felcman Radek, Ing. - Zlín 1
Greplová Starečková Alena, Ing. - Kroměříž 1
Hýžová Marie, Mgr. - Olomouc 9
Karásek Filip, Ing. - Olomouc
Kazda Robert, Ing. - Brno 35
Kolmanová Kateřina - Kroměříž 1
Kosmáková Jitka - Břeclav 2
Odstrčil David - Brno 20
Pohlodek Petr, Ing. - Brno 21
26.9.2020
Hudební doprovodreprodukovaná hudba - Martin Toner
!Velikost parketu9x1526.9.2020
!Termín pro přihlášení1.10.2020 21:59:5911.6.2020
!Startovné
75 Kč/osobu : Postupová
Děti-II-E-KOMBI
100 Kč/osobu : Postupová
Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT
125 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT
26.2.2020
!Časový harmonogram08:30 - otevření sálu
09:15 - porada poroty
09:30 - zahájení soutěží
Prezence:
08:45 - 09:15 : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-C-STT, Mládež-D-STT
09:00 - 10:00 : Postupová
Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-LAT, Mládež-D-LAT
10:30 - 11:30 : Postupová
Jun-I-C-STT, Děti-II-E-KOMBI
11:30 - 12:30 : Postupová
Jun-II-D-STT, Jun-II-C-STT
13:30 - 14:30 : Postupová
Jun-I-C-LAT
14:00 - 15:00 : Postupová
Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-LAT
1.10.2020
Vstupné150Kč
CenyPro první tři páry v každé skupině tanců.
Úhrada nákladůPorotě a funkcionářům dle dohody a dobrých mravů.
!Ostatní sděleníZákaz používání oleje v celém areálu pod pokutou 5000 Kč. Pořadatel neručí za cennosti u něj neuložené. Dodržujte hygienických opatření a pokynů pořadatele. Doprovod tanečníků musí u vstupu odevzdat vyplněné "čestné prohlášení COVID-19". Sál bude rozdělen do dvou sektorů 1.sektor pro tanečníky a jejich doprovod, 2.sektor pro diváky. Do sektoru pro tanečníky bude umožněn vstup 2 osobám na pár jako doprovod. Ostatní musí do sektoru pro diváky. Všichni zúčastnění (kromě tančících párů) budou mít po celou dobu ve vnitřních prostorech nasazenou roušku. 1.10.2020
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilRobert Kazda
Soutěž přísluší k divizi11 - Jihomoravská divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 6000,00 Kč
zaplacená částka: 9200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 13.12.2019 převodem z účtu
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.