Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
!Název soutěžeJihlavský pohár 14. ročník - PŘEBOR ČOS8.5.2021
Datum konání26.6.2021
Místo konáníJihlava
Sportovní hala TJ Sokol Bedřichov
Sokolovská 122c
58601 Jihlava
Pořádané soutěže
!Postupové soutěže:Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT14.5.2021
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací102101
Soutěžní komisařDivize 10 - MUDr. Jan Mokříš - j.mokris@quick.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)Česká obec sokolská Župa plk. Švece TJ Sokol Bedřichov
!Smluvní partnerINDECON, s.r.o. Andone, s.r.o. Statutární město Jihlava22.6.2021
Odpovědný zástupce pořadateleProkůpková Radka, Bc.,DiS. - Jihlava 1
Tel. spojení na pořadatele731447190
E-mail pořadateleChrisstar.bedrichov@email.cz
WWW pořadateleWww.chrisstar.cz
Vedoucí soutěžeVlášek Jan - Hradec Králové 6
Hlavní sčitatelBeránek Aleš - Hradec Králové 11
Další sčitateléRichter Karel, Dis. - Holice v Čechách
Odborný dozorStejskal Pavel - Vysoká nad Labem
PorotaBeránek Jan, Mgr. - Mirošovice
Činčura Jindřich, Ing. - Praha 8
Dlouhý Bohumil, Ing. - Bremen SRN
Fencak Zdenek - Tuchotice
Mičjanová Ludmila - Pardubice 2
Pohlodek Jiří, Ing. - Zlín 5
Rosypka Jozef - Kuřim
Tumpach Vlastimil, ING. - Hranice 1
Hudební doprovodReprodukovaná hudba
Velikost parketu18x9m
Termín pro přihlášení24.6.2021 21:59:59
!Startovné
100 Kč/osobu : Postupová
Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
125 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT
14.5.2021
!Časový harmonogram09:15 - otevření sálu
09:45 - porada poroty
10:00 - zahájení soutěží
Prezence:
09:15 - 09:45 : Postupová
Jun-II-D-STT, Jun-I-E-STT
09:15 - 10:00 : Postupová
Jun-II-B-STT
09:15 - 10:15 : Postupová
Jun-II-C-STT, Jun-II-E-STT
10:30 - 11:00 : Postupová
Jun-II-D-LAT, Jun-I-E-LAT
10:30 - 11:15 : Postupová
Jun-II-B-LAT
10:30 - 11:30 : Postupová
Jun-II-C-LAT, Jun-II-E-LAT
11:30 - 12:30 : Postupová
Mládež-B-LAT
11:30 - 12:45 : Postupová
Mládež-D-LAT
11:30 - 13:00 : Postupová
Mládež-E-LAT
13:00 - 14:00 : Postupová
Mládež-B-STT
13:00 - 14:15 : Postupová
Mládež-D-STT
13:00 - 14:30 : Postupová
Mládež-E-STT
14:00 - 15:00 : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-E-STT
15:00 - 15:45 : Postupová
Dospělí-D-LAT, Dospělí-E-LAT
24.6.2021
!Vstupné150,- Podmínky pro vstup do vnitřních prostor: Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid 19. Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci. a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.22.6.2021
!Cenypro 1.-3.místo poháry, medaile, diplomy, květiny, věcné ceny U vybraných soutěží schválen PŘEBOR ČOS 2021.22.6.2021
Úhrada nákladůdle dohody
!Ostatní sděleníVstup na parket s chrániči podpatků. Občerstvení formou bufetu otevřeno. Všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo. Vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m. Zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti.22.6.2021
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilMUDr. Jan Mokříš
Soutěž přísluší k divizi10 - Vysočina divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 8000,00 Kč
zaplacená částka: 8000,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 26.4.2021 převodem z účtu
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.