Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.
Základní údaje o soutěži
Název soutěže"Velká cena hejtmana Jihočeského kraje", "Velká cena primátorky Statutárního města České Budějovice"
Datum konání8.5.2023
Místo konáníČeské Budějovice
Sportovní hala České Budějovice
Stromovka 12 12
370 01 České Budějovice
Pořádané soutěže
!Postupové soutěže:Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT, Senioři-I-A-STT, Senioři-I-A-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT29.3.2023
Taneční liga:TL-Dospělí-STT, TL-Dospělí-LAT
Tanec pro všechny (hobby):TPV-Děti I-SOLO-KOMB (W,Ča,Ji,Po), TPV-Děti II-SOLO-KOMB (W,Ča,Ji,Po), TPV-Junioři I-SOLO-KOMB (W,Sa,Ča,Ji), TPV-Děti-II-KOMB (W,Ča,Ji,Po), TPV-Jun-I-KOMB (W,Sa,Ča,Ji)
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202307
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Michal Drha - vp.sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)Agentura tanečního sportu-Jaroslav Kupsa, Jihočeská divize ČSTS, Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Umělecká agentura - Jana Švarcová
Smluvní partnerZáštita soutěže: MUDr. Martin Kuba - hejtman Jihočeského kraje doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová - primátorka Statutárního města České Budějovice
Odpovědný zástupce pořadateleKupsa Jaroslav - Tábor 5
Řeřábek Zdeněk, Ing. - České Budějovice
Tel. spojení na pořadatele+420736621000
E-mail pořadatelejaroslav.kupsa@gmail.com
WWW pořadatele
Vedoucí soutěžeŠatan Milan - Brno 28
Hlavní sčitatelŠípek Ladislav - Přelouč
Další sčitateléMareš Miroslav - Praha 1
Odborný dozorLinhart Stanislav, Ing., Ph.D. - Praha 515
!PorotaDávidek Jakub - Ostrava 30
Dvořák Martin, Ing. - Praha 6
Dvořáková Marie, Mgr. - Praha 6
Elschek Walter - Kolín
Filgas Rostislav, Ing. - Kamenice
Gebert Marcel - Praha 4
Hána Vladimír - Cheb 2
Horník Miroslav, Ing. - Průhonice
Kazda Robert, Ing. - Brno 35
Krtička Jaroslav - Hradec Králové 3
Kuchař Miroslav - Ostrava 10
Nováček Dobromil - Strančice
Ondřej Daniel - Kladno 1
Řeřábek Zdeněk, Ing. - České Budějovice
Sluka Pavel - Praha
Sluková Elizaveta - Praha
Ševčík Jiří - Praha 414
Taraba Jan Jakub, Ing. - Praha 412
Třeštiková Andrea - Praha
Zabystrzan Petr - Praha 3
Bačiak Milan - Slovensko
29.3.2023
Hudební doprovodreprodukovaná hudba ing. Linhart Stanislav, PhDr.
Velikost parketu12 x 20
Termín pro přihlášení4.5.2023 23:59:59
!Startovné
100 Kč/osobu : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-II-KOMB, TPV-Děti I-SOLO-KOMB, TPV-Děti II-SOLO-KOMB
150 Kč/osobu : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Jun-I-KOMB, TPV-Junioři I-SOLO-KOMB
200 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Dospělí-A-STT, Dospělí-A-LAT, Senioři-I-A-STT, Senioři-I-A-LAT, Mládež-B-STT, Mládež-B-LAT
200 Kč/osobu : Taneční liga
TL-Dospělí-STT, TL-Dospělí-LAT
29.3.2023
!Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
08:45 - porada poroty
09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
09:10 - 10:10 : Postupová
Dospělí-A-STT
10:10 - 10:50 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti II-SOLO-KOMB
10:20 - 10:30 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Jun-I-KOMB
10:30 - 11:10 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Junioři I-SOLO-KOMB
10:50 - 11:50 : Postupová
Dospělí-A-LAT
11:50 - 12:00 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti I-SOLO-KOMB
12:00 - 12:10 : Tanec pro všechny (hobby)
TPV-Děti-II-KOMB
12:30 - 14:30 : Taneční liga
TL-Dospělí-STT
13:15 - 13:45 : Postupová
Dospělí-B-STT
14:00 - 14:30 : Postupová
Senioři-I-A-STT
14:30 - 15:00 : Postupová
Mládež-B-STT
15:30 - 16:00 : Postupová
Senioři-I-A-LAT
15:30 - 17:00 : Taneční liga
TL-Dospělí-LAT
16:00 - 16:30 : Postupová
Mládež-B-LAT
16:30 - 16:50 : Postupová
Dospělí-B-LAT
29.3.2023
Vstupné150,- Kč - celý den, 100,- Kč - odpoledne
CenySoutěže TLD-pro všechny finálové páry v každé skupině tanců diplomy, medaile, květiny, věcné ceny a finanční odměny (1.místo-3.000,- Kč, 2.místo-2.000,- Kč, 3. místo-1.000,- Kč a 4.-6.místo-500,- Kč). Vylosovaný pár z obou soutěží obdrží finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. Postupové soutěže A-dospělých-pro všechny finálové páry v každé skupině tanců diplomy, medaile, květiny, věcné ceny a finanční odměny (1.místo-3.000,- Kč, 2.místo-2.000,- Kč, 3. místo-1.000,- Kč a 4.-6.místo-500,- Kč). Vylosovaný pár z obou soutěží obdrží finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč. Postupové soutěže B-dospělých, B-mládeže, A-seniorů, mládeže - pro páry na 1.-3. místě v každé skupině tanců diplomy, medaile, květiny, věcné ceny. Soutěže TPV pro páry a tanečníky na 1.-3. místě v každé skupině tanců diplomy, medaile, květiny, věcné ceny.
Úhrada nákladůPouze porotě a odborným funkcionářům dle FŘ ČSTS a pravidel ČSTS
Ostatní sdělení
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilMichal Drha
Soutěž přísluší k divizi03 - Jihočeská divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 10600,00 Kč
zaplacená částka: 10200,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 7.12.2022 zápočtem
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.