Propozice soutěže

Aktuální změny v propozicích jsou indikovány symbolem ! na začátku příslušného řádku. Dále jsou veškeré řadky, kde byla provedena změna propozic označeny datem změny na konci příslušného řádku.

Je povoleno souběžné přihlášení i na soutěž(e):

Postupové: Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Děti-II-D-STT, Děti-II-D-LAT, Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Dospělí-E-LAT, Senioři-I-E-STT, Senioři-I-E-LAT, Senioři-II-E-STT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT
Základní údaje o soutěži
Název soutěžeLitoměřický kalich
Datum konání28.5.2023
Místo konáníLittoměřice
Sportovní hala ZŠ
U stadionu 5
41201 Litoměřice
Pořádané soutěže
Postupové soutěže:Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Senioři-II-E-STT, Senioři-II-E-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Senioři-I-B-STT, Senioři-I-B-LAT, Senioři-I-A-STT, Senioři-I-A-LAT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-D-LAT, Senioři-II-C-STT, Senioři-II-C-LAT, Senioři-II-B-STT, Senioři-II-B-LAT, Senioři-II-A-STT, Senioři-II-A-LAT, Senioři-III-B-STT, Senioři-III-B-LAT, Senioři-III-A-STT, Senioři-III-A-LAT, Do 8 let-E-KOMBI, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT
Podrobné údaje propozic
Číslo jednací202327
Soutěžní komisařViceprezident pro sport - Vedoucí oblasti sportu - sport@csts.cz
PořadatelČeský svaz tanečního sportu
Spolupořadatel(é)
Smluvní partner
Odpovědný zástupce pořadatelePlšková Jana - Litoměřice 1
Tel. spojení na pořadatele603504631
E-mail pořadateletapos.ltm2@tiscali.cz
WWW pořadatele
Vedoucí soutěžeKvasnička Jan - Neratovice 1
Hlavní sčitatelBeránek Aleš - Hradec Králové 11
Další sčitateléVlášek Jan - Hradec Králové 6
Odborný dozorMičjan Vlastimil - Pardubice 2
!PorotaBrožovský Miroslav, Ing. - Praha 98
Čákorová Kateřina, Mgr. - Mratín
Dlouhý Bohumil, Ing. - Bremen SRN
Dvořáček Jan - Rychnovek
Němečková Miloslava - Hradec Králové 2
Ondřej Daniel - Kladno 1
Pixa Jiří - Praha 86
Plšek Jan - Litoměřice
Plšek Jiří, Ing. - Litoměřice 1
Plšková Jana - Litoměřice 1
Sliška Ondřej - Průhonice
Smělý Jan - Ústí nad Labem
Stumpf Jiří - Ústí nad Labem 1
Šimáčková Vladimíra, Mgr. - Praha 517
Taraba Jan Jakub, Ing. - Praha 412
Hölschke Michael - Německo
25.5.2023
Hudební doprovodreprodukovaná hudba -TK ADMIRA
Velikost parketu28x15 ( 2x 14x17)
Termín pro přihlášení25.5.2023 21:59:59
Startovné
100 Kč/osobu : Postupová
Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI, Do 8 let-E-KOMBI
150 Kč/osobu : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT
200 Kč/osobu : Postupová
Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, Senioři-I-B-STT, Senioři-I-B-LAT, Senioři-I-A-STT, Senioři-I-A-LAT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-D-LAT, Senioři-II-C-STT, Senioři-II-C-LAT, Senioři-II-B-STT, Senioři-II-B-LAT, Senioři-II-A-STT, Senioři-II-A-LAT, Senioři-III-B-STT, Senioři-III-B-LAT, Senioři-III-A-STT, Senioři-III-A-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Senioři-II-E-STT, Senioři-II-E-LAT, Mládež-E-STT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-STT, Mládež-D-LAT, Mládež-C-STT, Mládež-C-LAT
!Časový harmonogram08:00 - otevření sálu
08:45 - porada poroty
09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
08:00 - 08:30 : Postupová
Jun-II-D-STT, Dospělí-D-STT, Jun-II-E-STT, Dospělí-E-STT, Do 8 let-E-KOMBI
08:00 - 09:00 : Postupová
Děti-I-E-KOMBI, Děti-II-E-KOMBI
08:00 - 09:30 : Postupová
Jun-I-D-STT, Jun-I-E-STT, Mládež-E-STT, Mládež-D-STT
08:00 - 10:00 : Postupová
Jun-II-D-LAT, Dospělí-D-LAT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-LAT
08:00 - 10:45 : Postupová
Jun-I-D-LAT, Jun-I-E-LAT, Mládež-E-LAT, Mládež-D-LAT
08:00 - 11:30 : Postupová
Dospělí-B-STT, Senioři-I-D-STT
08:00 - 11:45 : Postupová
Senioři-II-A-STT, Senioři-II-E-STT
08:00 - 13:15 : Postupová
Dospělí-C-STT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-B-STT, Senioři-III-A-STT
08:00 - 13:45 : Postupová
Senioři-I-A-STT, Senioři-II-D-STT, Senioři-II-C-STT, Senioři-III-B-STT
08:00 - 14:30 : Postupová
Senioři-II-B-STT, Mládež-C-STT
08:00 - 14:45 : Postupová
Senioři-I-C-LAT
08:00 - 15:00 : Postupová
Dospělí-B-LAT, Senioři-II-B-LAT, Senioři-II-A-LAT
08:00 - 15:30 : Postupová
Senioři-I-B-LAT, Senioři-I-A-LAT, Senioři-II-E-LAT, Mládež-C-LAT
08:00 - 16:00 : Postupová
Dospělí-C-LAT, Senioři-II-C-LAT
08:00 - 16:15 : Postupová
Senioři-I-D-LAT, Senioři-III-B-LAT
08:00 - 17:00 : Postupová
Senioři-II-D-LAT, Senioři-III-A-LAT
26.5.2023
!Vstupnédospělí 200,- Kč děti do 10 let 50,- Kč nad 65 let 100,- Kč26.5.2023
CenyPro první tři páry v každé skupině tanců
Úhrada nákladůPouze porotě a odborným pracovníkům dle FŘ a pravidel ČSTS
Ostatní sdělení
Propozice vydalČeský svaz tanečního sportu
Propozice schválilVedoucí oblasti sportu
Soutěž přísluší k divizi06 - Ústecká divize
Platba za soutěžepředepsaná částka: 18400,00 Kč
zaplacená částka: 18400,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 27.3.2023 zápočtem
Soutěž bude řízena dle soutěžního řádu ČSTS.