Výsledky soutěží - O pohár starosty města Uherské Hradiště

27.09.2008 - O pohár starosty města Uherské Hradiště - Uherské Hradiště

Hobby-Jun-II-KOMB. (počet párů: 23) [hobby]

Semifinále

Pořadí Jméno Waltz Quickstep Chacha Jive Polka Součet
1
Zlín (CZ)
XXXXXX- XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 34,0
2
Kroměříž (CZ)
XX-XX-X XX-XXXX -XXXXX- -X-XXXX XXXX-XX 27,0
3
Uherské Hradiště (CZ)
XXXXXXX -XXXX-X X-XX--X X-XXXXX XX-X--X 26,0
4
Vyškov (CZ)
X-X--XX --X--XX X-XX-XX -XXX-XX XXXXXXX 24,0
5
Krumsín (CZ)
---XXX- X--X-X- X-XXXXX X--XX-X XXXXXXX 23,0
6
Žeranovice (CZ)
--X-X-X -XX-X-- XXX-X-X --X-X-- -XX-X-- 16,0
7
Malacky (SK)
XX-X--X X-XXX-- X--XX-- XXXX--- ------- 15,0
8
Kroměříž (CZ)
--X--XX -----XX -X---XX -----XX ----XXX 13,0
9
Mikulov (CZ)
-----X- -----X- ----XX- --X-XX- --XXXX- 11,0
10
Veletiny (CZ)
XXX-X-- -XX---X -X----- XX----- ------- 10,0
11
Malacky (SK)
-X-X--- XX-XX-- -X----- ------- ------- 7,0
12
Prostějov (CZ)
------- X------ ------- XX----- X------ 4,0
Porota:
Baluchová Katarína,SK
Bartuňková Eva,CZ
Felcman Radek,CZ
Harvan Jaroslav,CZ
Harvanová Jana,CZ
Kosmák Václav,CZ
Kučera Jaroslav,CZ