Výsledky soutěží - Novoroční cena TŠ KROK Hradec Králové

17.01.2009 - Novoroční cena TŠ KROK Hradec Králové - TSC Revues Hradec Králové

Hobby-Dospělí-STT (počet párů: 21) [hobby]

1. kolo

Pořadí Jméno Waltz Tango Valčík Quickstep Součet
1
Stylklub Varnsdorf (CZ)
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 20,0
2 - 3
Pardubice (CZ)
XXXXX XXXXX XXXX- XXX-X 18,0
2 - 3
Kladno (CZ)
X-XXX XXXXX XXXXX XXX-X 18,0
4
Nový Bydžov (CZ)
XXX-X XXX-- XXXXX XXXXX 17,0
5
TK Apel Holice (CZ)
X-XXX X-XXX -XXXX -XXXX 16,0
6 - 8
Hlinsko (CZ)
-XX-- XXXXX -XXXX --XXX 14,0
6 - 8
TK Apel Holice (CZ)
-X-X- XX-XX XXXX- XXXX- 14,0
6 - 8
Chotěboř (CZ)
X-XXX X-X-X X-X-- XXXXX 14,0
9 - 10
TK Apel Holice (CZ)
XXXX- XX-X- XX-X- XX-X- 13,0
9 - 10
Praha (CZ)
XXX-X --X-X X-XXX X-X-X 13,0
11
Chotěboř (CZ)
X--XX --XX- XX-XX -X-XX 12,0
12
Pardubice (CZ)
X-XXX -X-XX X---X X-X-- 11,0
13
Pardubice (CZ)
X---- -XXXX X---X X--XX 10,0
14 - 16
Vojtěchov (CZ)
-X-XX XX--X ----X -X--X 9,0
14 - 16
Dobříš (CZ)
XX-X- -XX-- XX--- XX--- 9,0
14 - 16
Jičín (CZ)
-X--- -X-XX -X--X -X-XX 9,0
17 - 18
Chvaletice (CZ)
---XX X--X- ---X- ---X- 6,0
17 - 18
Pardubice (CZ)
-XX-- --X-- --X-- --XX- 6,0
19 - 20
Pardubice (CZ)
--X-- ----- -XXX- --X-- 5,0
19 - 20
Brno (CZ)
-X--X X---- --X-- X---- 5,0
21
Oldříš (CZ)
----- ----- ----X ----- 1,0
Porota:
Hrubý Jiří,CZ
Koubek Josef,CZ
Krtička Stanislav,CZ
Pavelková Dana,CZ
Zita Josef,CZ