Výroční konference ČSTS

Doplnění podkladů pro VK ČSTS 17.11.2015: odvolání Pavel Horák, Stanovisko DR,Rozhodnutí DaSK a odvolání Prezidiu (viz níže); protinávrhy Divize 02 (doplňující info viz níže): Jednací řád, Volební řád, návrhy změny Stanov ČSTS.

1) Odvolání Pavel Horák: Rozhodnutí Disc.a smírčí komise; odvolání Prezidiu: "Prezidium akceptuje stanovisko DaSK a vyjádření DR a zamítá odvolání Pavla Horáka" - viz Zápis PR18 z 15.3. bod 6

2) Pavel Kojetín, předseda D02 podal protinávrhy - viz výše: Jednací řád ČSTS - návrh byl projednán s právní poradenskou firmou KŠD LEGAL a je v souladu s jí zpracovanými návrhy statutu Dozorčí a Rozhodčí rady ČSTS; Volební řád ČSTS - návrh řeší volbu prezidenta a Výkonné rady jako jednu volbu, požaduje zveřejnit kandidátku VR s pozvánkou k volbám a při více kandidátkách dovoluje účast pouze v jedné z nich. V tomto je v rozporu s návrhem Volebního řádu, předkládaným stávající VR. Návrh změny Stanov ČSTS - návrh řeší složení Výkonné rady ČSTS a doplnění historie změn.