Zrušení mimořádné Výroční konference 13.2.2016 - doplnění

Vážení členové,

Výkonná rada na základě projednání aktuální situace ohledně podezření z účelového navyšování členské základy s cílem ovlivnění výsledků voleb ruší konání mimořádné Výroční konference 13.2.2016. Doplnění (3.2.2016): Stanovisko k mandátu VR ke zrušení Výroční konference.

Na základě doporučení KŠD Legal vyžádaném viceprezidentem ČSTS  Leošem Siegelem bude prověřena platnost přihlášek do ČSTS v rozsahu 17.11.2015 -27.1.2016 a VR ustanoví vyšetřovací komisi. Výroční konference bude svolána v termínu, umožňujícím ukončení vyšetřování platnosti přihlášek. ČSTS bude postupovat podle doporučení právních zástupců KŠD Legal.

Děkujeme všem za pochopení velmi problematické situace, která by mohla vést k zneplatnění Valných hromad divizí a Výroční konference. Vzhledem k časové tísni nebylo možné informaci předat dříve předsedům divizí, aby zvážili, zda odloží termín Valné hromady divize až do ukončení vyšetřování. U již uskutečnění Valných hromad divizí může dojít při zjištění nesrovnalostí v přihláškách k zneplatnění usnesení VH.

Zápis VR z 27.1.2016 a doporučeními KŠD Legal.