Mimořádná Výroční konference ČSTS - doplnění

Mimořádná Výroční konference ČSTS se bude konat 1.4.2016 od 11:00 hod v Centru pohybové medicíny, Pyšelská 4, 149 00 Praha – Chodov. Pozvánka-Program. Podklady k jednání vč. nových doručených návrhů (P.Odstrčil, Divize 08 a Divize 01) viz níže.

Nové návrhy:

Nový návrh: Petr Odstrčil - návrh úpravy a doplnění programu, návrh na úpravu Jednacího řádu

Nové návrhy Divize 08: protinávrh stanov (soubor hk - 2 stanovy - změny s vyznačenými úpravami dříve navrhovaného znění),  Protinávrh k bodu 4 Programu (úpravy stanov): Organizační řád - Příloha A - Náplň profesionálního aparátu, důvodová zpráva Návrh VK 2 k návrhu úpravy legislativy upravující poskytování informací na žáddost.

Nové návrhy Divize 01: Regulace volebního práva, zpráva DR ohledně prověření navýšené členské základny, změna Finančního řádu - přerozdělení členských příspěvků, další návrhy: návrh změny OŘ - Protokol soutěží MČR - losování poroty, SŘ - MČR PRO-AM, vypsání řádných voleb do 1.4.2017.

Dříve předložené podklady pro VK:

Úprava Stanov ČSTS: návrh VR - zejména specifikace volebního práva VR, čl.12 b3,b8, návrh D8 - dokument o poskytování informací, návrh D8 - přesun FŘ do úrovně 2; Úprava Jednacího řádu ČSTS (návrh VR); Kandidátka na Dozorčí radu, Kandidátka na Rozhodčí radu; Program na další volební období (viz programové prohlášení); Finanční plán na 2016 (ekonom ČSTS); Různé:  Dokument o poskytování informací, Finanční řád - úprava přílohy č. 5; Odvolání: Pavel Horák, Disciplinární řízení P.Horák-rozhodnutí, D08 z 9.4.2015-proti rozhodnutí PR22, D08 z 22.6.2015-proti rozhodnutí PR22, odvolání DR a VS: D08 ze 7.7.2015-proti rozhodnutí PR23.

Souhlasy s kandidaturou: PR – Petr Odstrčil, DR- J.Činčura, D.Nováček, Z. Řeřábek, R. Vajchr st., J.Beránek; RR-L.Henzélyová, T.Stano, J.Ševčík, Mgr. Alice Kutišová