Valné hromady divizí

Vážení předsedové divizí,

dovoluji si Vás informovat o krocích, které souvisí s Výroční konferencí 2017 (dále jen VK), která byla svolána na 8. 5. 2017.

Na webu ČSTS bylo avizováno, že VK bude volební. Na stejném místě byly zveřejněny i počty delegátů, které náleží jednotlivým divizím. Pokud nemáte delegáty zvoleny, je nutné je zvolit, a to na Valné hromadě (VH) divize.

Stanovy ČSTS ukládají svolat VH divize alespoň jednou ročně, a to na termín nejpozději 14 dní před konáním VK – v tomto případě tedy nejpozději 24.4.2017 a termín pro svolání VH je 30 dní před konáním – v tomto případě tedy nejpozději 25.3.2017. Pokud jste tak ještě neučinili (doposud tak učinily pouze Středočeská divize, Pardubická divize a divize Vysočina), je nejvyšší čas.

V případě, že VH nesvoláte, bude muset tuto povinnost převzít Výkonná rada ČSTS, která svolá VH divize na den 24.4.2017 do krajského města příslušné divize.

 

VH divizí se svolávají zveřejněním pozvánky na stránkách ČSTS.

 

V případě, že máte delegáty VK zvoleny z předchozích let na delší období, nezbavuje to divize povinnosti svolat VH!

 

Informace o termínech konání a poté i zápisy z VH divizí zasílejte na sekretariát ČSTS. Pozvánky zároveň zveřejněte na stránkách ČSTS v oddílu Vaší divize.

 

Další informace naleznete ve:

Stanovách

http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/1

Volebním řádu

http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/2

Jednacím řádu

http://www.csts.cz/cs/Legislativa/Soubor/3

Počtech delegátů

http://www.csts.cz/cs/Files/GetFile/1872

 

Děkuji za spolupráci.