Zrušení lektorského sboru a VÝZVA K DOPLNĚNÍ POVINNOSTÍ LEKTORA

Na základě jednání VR01 zrušila Výkonná rada bodem 18.4. doposud platný Lektorský sbor a vyzývá všechny členy původně platného lektorského sboru k doplnění povinností lektorů dle §2, bod č.7 a dle §4, bod č.2 Kvalifikačního řádu, tj. především vytvoření anotací předmětů dle nového profilu absolventa.

Pro již probíhající kvalifikační studia lze využít lektory dle původně platného lektorského sboru, ale i tito budou vyzváni k zpracování nových anotací předmětů podle nově schváleného profilu absolventa.

Viz bod 18.4. jednání VR01

18.4.      Zrušení sboru lektorů VR na návrh VpP zrušila lektorský sbor a ukládá VpP vytvořit nový lektorský sbor s dodržením podmínek KŘ (zpracování anotací předmětů, lektorskou praxí, …).